Midlertidig omkjøring i Hortemo ringvei fra 14.08.23

Linje:
48 skole
Sted:
Hortemo/Songdalen
Oppdatert:
08.08.2023 10:16

Ny linje 48 mellom Hortemo og Tangvall, samt skoleruter, skal etter planen ta i bruk ny holdeplass ved Hortemo bedehus. Denne holdeplassen blir ikke ferdigsstilt til oppstart av høstrutene, og bussene må derfor i en midlertidig periode ta i bruk alternativ kjørevei i Hortemo ringvei som midlertidig omkjøringstrasé for bussene. I omkjøringsveien opprettes det tre midlertidige holdeplasser i omkjøringstraséen i Hortemo ringvei, se blå symboler i kartet. Innkjøring/omkjøringsretning i Hortemo ringvei er ved grønt symbol i kartet

Arbeidet med ny holdeplass ved Hortemo bedehus blir trolig ferdigstilt til høstferien.