Innkjøring til Lyngdal Alleen stengt i retning fra Farsund fra 14.08.23

Linje:
230
Sted:
Lyngdal: Alléen
Oppdatert:
15.08.2023 12:51

Grunnet anleggsarbeid blir vanlig innkjøring til Alléen i Lyngdal stengt fra 14.08.23. Linje 230 som kommer fra Farsund må kjøre alternativ trasé via Prost Birkelands gate til Lyngdal, se rød strek i kart. Holdeplass Alleen blir ikke betjent. Fra Lyngdal mot Farsund går trafikken som normalt. Arbeidet gjelder på ubestemt tid.