Ruteendringer ved åpning av ny E39

Når ny E39 åpner i Søgne, medfører dette endringer i rutetilbudet fra 28. november. Ny info for linje 43, 44, 45, 46 Les om endringer etter åpning av ny E39

Holdeplass Nygård skole midlertidig stengt fra 25.04.22

Holdeplass Nygård skole midlertidig stengt fra 25.04.22

Linje:
40 41 42 44
Sted:
Nygård skole/Søgne
Oppdatert:
26.04.2022 10:02

Grunnet vegarbeid blir holdeplass Nygård skole midlertidig stengt fra 25.04.22

Alternative holdeplasser: 

  • Benytt holdeplass Dr. Rohdes vei i retning mot Tangvall/Kristiansand, se blå farge på symbol i kart
  • Benytt midlertidig holdeplass tvers for innkjøring til Linnegrøvan i retning mot Høllen, se grønn farge på symbol i kart