Koronavirus

På linjer med utgangspunkt i Arendal og Froland er det kun lov å sitte på annethvert sete fra 08.03. Arendal har innført rødt nivå fra barnehager til videregående, mens Grimstad, Lillesand og Birkenes har rødt på videregående – gult på ungdomstrinnet. I Kristiansand skal munnbind benyttes i det offentlige rom innendørs av personer over 12 år. Rødt nivå på videregående skoler i Kristiansand og Vennesla og ungdomsskoler i Kristiansand. Se temasider med status og reiseråd

Holdeplass Fiansvingen flyttes midlertidig fra 08.02.21

Holdeplass Fiansvingen flyttes midlertidig fra 08.02.21

Linje:
151 155 156 158 1953
Sted:
Tvedestrand/Fiansvingen
Oppdatert:
05.02.2021 15:35

Holdeplassene Fiansvingen (rødt symbol) flyttes ca 400 meter mot Vegårshei/Åmli fra 08.02.21 kl. 11:00

Av- og påstigning og bussbytter skjer ved midlertidig holdeplass/snuplass (grønt symbol) like øst for holdeplassene Lilleholtveien p.g.a. bygging av rundkjøring