Koronavirus

Rapportert smitte på linje 36/1933 tirsdag/onsdag 13.04/14.04, linje 170/100 fredag 09.04. Frivillig registrering av reisende på linje 170. Munnbind benyttes på busser av alle over 12 år. Ved bruk av munnbind er det tillatt å sitte skulder ved skulder. Seterestriksjoner i Setesdal.  Se temasider med status og reiseråd.

Holdeplass Fiansvingen flyttes midlertidig fra 08.02.21

Holdeplass Fiansvingen flyttes midlertidig fra 08.02.21

Linje:
151 155 156 158 1953
Sted:
Tvedestrand/Fiansvingen
Oppdatert:
05.02.2021 15:35

Holdeplassene Fiansvingen (rødt symbol) flyttes ca 400 meter mot Vegårshei/Åmli fra 08.02.21 kl. 11:00

Av- og påstigning og bussbytter skjer ved midlertidig holdeplass/snuplass (grønt symbol) like øst for holdeplassene Lilleholtveien p.g.a. bygging av rundkjøring