Koronavirus

Smitte på linje 100 21.07. Frivillig registrering av reisende på linje 170, seterestriksjoner i Setesdal. Se temasider med status og reiseråd

Holdeplass Fiansvingen flyttes midlertidig fra 08.02.21

Holdeplass Fiansvingen flyttes midlertidig fra 08.02.21

Linje:
151 155 156 158 1953
Sted:
Tvedestrand/Fiansvingen
Oppdatert:
05.02.2021 15:35

Holdeplassene Fiansvingen (rødt symbol) flyttes ca 400 meter mot Vegårshei/Åmli fra 08.02.21 kl. 11:00

Av- og påstigning og bussbytter skjer ved midlertidig holdeplass/snuplass (grønt symbol) like øst for holdeplassene Lilleholtveien p.g.a. bygging av rundkjøring