Ruteendringer ved åpning av ny E39

Når ny E39 åpner i Søgne, medfører dette endringer i rutetilbudet fra 28. november. Ny info for linje 43, 44, 45, 46 Les om endringer etter åpning av ny E39

Holdeplass F, G og H i Henrik Wergelandsgate stenges midlertidig fra 16.08.21

Holdeplass F, G og H i Henrik Wergelandsgate stenges midlertidig fra 16.08.21

Linje:
13 19 31 35 36 100 139
Sted:
Kristiansand
Oppdatert:
11.07.2022 08:37

Holdeplass F, G og H I Henrik Wergelandsgate stenges midlertidig. Gjelder fra 16.08.21 og inntil videre. Dette berører enkelte østgående linjer

Øvrige linjer/holdeplasser betjenes som normalt