Koronavirus

Rapportert smitte på linje 36/1933 tirsdag/onsdag 13.04/14.04, linje 170/100 fredag 09.04. Frivillig registrering av reisende på linje 170. Munnbind benyttes på busser av alle over 12 år. Ved bruk av munnbind er det tillatt å sitte skulder ved skulder. Seterestriksjoner i Setesdal.  Se temasider med status og reiseråd.

FV 456 Stokkeland bru stenges for kjøretøy 01.03.21- mai/juni 21

FV 456 Stokkeland bru stenges for kjøretøy 01.03.21- mai/juni 21

Linje:
41 42 2171
Sted:
Søgne/Stausland
Oppdatert:
24.02.2021 15:15

Omkjøring mellom Stokkeland bru og Dr. Rohdes vei.

Amerikaveien, Tofteland, Tjomsemoen, Søgne vgs, Søgne gamle kirke, Stauslandstunet, Stausland, Torvmoen og Nygårdsheia (Stauslandsveien) blir ikke betjent eller får redusert betjening.

Linjene 41 og 42 samt skolebuss 2171 kjører over Gamle Årosvei – Nye Årosvei – Hølleveien. Bussene stopper på Grønngjelet og Giskedalen på omkjøringstraseen.

  • Reisende som benytter Torvmoen eller Nygårdsheia i Stauslandsveien kan benytte Dr.Rohdes vei eller Grønngjelet (i Årosveien).
  • Reisende til/fra Stausland kan benytte Stauslandsbrua holdeplass (i begge retninger) på Langenessiden av brua. Det opprettholdes en gangforbindelse over brua.
  • Elever til og fra Søgne vgs henvises til linje 2258. Det kjøres en ekstraavgang kl 0750 Tangvall – Torvmoen – Søgne vgs – Tangvall. Denne kommer fra Kristiansand og Langenes i linje 41. Etter ekstraavgangen fortsetter bussen umiddelbart til Langenes og Kristiansand i linje 41. Elever fra Søgne vgs til Vågsbygd etter skoledagens slutt må bytte på Tangvall, i Kristiansand eller gå til linje 41. Benytt reiseplanlegger og appen AKT Reise for konkrete avgangstider.
  • Elever fra Stausland til Tangvall og Tinntjønn skoler (bussbytte på Tangvall for reisende videre), og andre med reisebehov kan også benytte ekstraavgangen fra Tangvall kl 0750. For øvrig henvises elever til øvrige holdeplasser.

Linjene 2182, 2184 og 2258 (utenom ekstraavgangen) kjøres som normalt.