Ruteendringer ved åpning av ny E39

Når ny E39 åpner i Søgne, medfører dette endringer i rutetilbudet fra 28. november. Ny info for linje 43, 44, 45, 46 Les om endringer etter åpning av ny E39

Fv. 42 Blakstadkleiva stengt fra 01.09.21

Fv. 42 Blakstadkleiva stengt fra 01.09.21

Linje:
125 126 175 1925
Sted:
Froland
Oppdatert:
06.01.2022 19:08

Under vegarbeid på fv. 42 i Blakstadkleiva vil linje 125, 126 og 175 få omkjøring via Rossedalen/Rise. Holdeplassene f.o.m. Libru t.o.m. Blakstadheia (kryss) betjenes ikke*.

Det opprettes midlertidige holdeplasser for Blakstadheiaområdet ved rundkjøringen på Blakstad bru. Forsinkelser på 5 - 10 minutter må påregnes.

Bussavganger som er gjort om til bestillingstransport

  • Linje 125 avg. 17:10 fra Arendal vil inntil videre avsluttes på Ovelandsheia istedenfor Frolands verk. Bestillingstransport fra Osedalen kl. 17:28 (venter ved forsinkelse fra Arendal) til Frolands verk. Avgangen må bestilles på tlf. 90 90 36 36 senest 1 time før avgangstid
  • Linje 125 avg. 17:37 fra Frolands verk til Arendal vil inntil videre starte på Ovelandsheia kl. 17:41 istedenfor Frolands verk. Bestillingstransport fra Frolands verk kl. 17:37 til Osedalen med forbindelse til Arendal. Avgangen må bestilles på tlf. 90 90 36 36 senest 1 time før avgangstid

*Følgende avganger på skoledager vil gå som normalt mellom Libru og Blakstadheia (kryss) når Blakstadkleiva er stengt:

  • Linje 126: avg. 07:20 Blakstadheia snuplass-Arendal bussterminal (ank. 07:45)
  • Linje 1910: avg. 15:40 Sam Eyde vgs-Blakstadheia snuplass (fra Arendal bussterminal kan man f.eks. ta linje 126 avg. 15:25 og bytte buss på Sam Eyde vgs).
  • Skolebuss linje 1925 kjører kl. 08:00 Libru-Gullknapp-Libru-Rossedalen-Rise-Froland skole med tilsvarende returer om ettermiddagen.

Bestillingstransport når Blakstadkleiva er stengt

Onsdager og fredager

  • 10:30 Blakstadheia – Arendal bussterminal
  • 13:00 Arendal bussterminal pl. D – Blakstadheia

Tilbudet kan kun bestilles til/fra holdeplasser på strekningen mellom Blakstadheia og Libru. Bestillingstransport må forhåndsbestilles på telefon 07000 senest 1 time før avgangstid.

 

For nærmere detaljer, bruk reiseplanleggeren på akt.no