Anleggsarbeid i Stauslandsveien fra 08.08.23, omkjøring for linje 42 i retning mot Tangvall

Linje:
42
Sted:
Søgne
Oppdatert:
22.08.2023 14:47

Oppdatert info 18.08.23: Linje 42 Langenes kjører ordinær trase fra Tangvall mot Langenes fra onsdag 23.08. Det vil si Tangvall – Hølleveien – Stauslandsveien - Langenes. Det betyr at det kun blir omkjøring i motsatt retning fra Langenes mot Tangvall fra 23.08. Frem til denne datoen kjører linje 42 omkjøring i begge retninger.

Anleggsarbeid i Stauslandveien fra 8. august 2023, med forventet varighet ut året, medfører at linje 42 må kjøre alternativ trasé mellom Langenes og Tangvall i anleggsperioden.  

Det betyr at linje 42 i denne perioden må kjøre via Tjomsemoen, se kart nedenfor for omkjøringstrase.

  • Holdeplassene Stauslandsveien/Nygårdsheia og Torvmoen ikke vil bli betjent.
    • Passasjerer som vanligvis benytter holdeplassen Stauslandsveien/Nygårdsheia må nå benytte Dr.Rohdesvei og ta linje 40 i retning Tangvall.
    • I retning Langenes må passasjerer benytte holdeplassen Stausland.
    • Passasjerer som vanligvis benytter holdeplassen Torvmoen må nå gå til Stausland og ta linje 42. Alternativt kan man også benytte Dr.Rohdesvei (avstand i underkant av 1 000 meter)
  • Rød strek i kart: Trasé for linje 42fra Langenes mot Tangvall fra 08.08.23, forventet ut 2023
  • Sort strek i kart: Ordinær trasé for linje 42 fra Tangvall mot Langenes fra 23.08.23