Anleggsarbeid i Marviksveien, omkjøring for linje 15 mot Kvadraturen fra 23.01.23

Anleggsarbeid i Marviksveien, omkjøring for linje 15 mot Kvadraturen fra 23.01.23

Linje:
15
Sted:
Kristiansand: Lund
Oppdatert:
19.01.2023 22:59

Stenging Marviksveien i retning mot Kvadraturen

Grunnet anleggsarbeid blir Marviksveien stengt i retning mot Kvadraturen fra mandag 23.01.23 med forventet varighet 1 måned fremover. Det må påregnes forsinkelser i hele traséen til linje 15

  • Stengingen gjelder Marviksveien i retning fra Universitetet mot Kvadraturen. Linje 15 vil i anleggsperioden kjøre alternativ trasé i Østre Ringvei, forbi Kristiansand stadion og videre Eivind Jarlsgate mot Lund kirke (se grønn strek i kartet nedenfor).
  • Det opprettes også midlertidig holdeplass i omkjøringstraséen ved Eivind Jarlsgate/Freyasdalsveien
  • Alternativt anbefales det å benytte holdeplassene Marvikskrysset eller Lund kirke, som betjenes som normalt

I retning fra Kvadraturen mot Universitetet vil linje 15 kjøre som normalt i Marviksveien.