Agder Kollektivtrafikk

Forhåndskjøp reise

 • AKT Nettbutikk

  Oppdater busskortet ditt.

  AKT Nettbutikk
 • AKT Billett-app

  Forhåndskjøp enkeltbilletter.

  AKT Billett-app
Avansert
Skjul reiseplanlegger
Lag din egen sanntidskjerm

Lag din egen sanntidskjerm

Sanntidsinformasjon på skjermer i dine lokaler gjør det lettere for ansatte og besøkende å bli kjent med kollektivtilbudet som finnes i nærheten. Du kan nå lage din egen sanntidsskjerm i skjemaet nedenfor - helt gratis!.

Lag din egen sanntidskjerm
Du lager din egen sanntidsskjerm i skjemaet nedenfor. Skjermen viser de tre nærmeste avgangene på samme linje i samme retning! 

Lag din egen sanntidsskjerm (BETA-versjon)

 

 • Du kan lage flere holdeplasser på hver skjermvisning
  • Hvis du ønsker å ha med flere holdeplasser i samme skjerm, kan du enkelt gjøre det ved inkludere flere holdeplasser i skjemaet. På selve skjermen vil det tydelig fremkomme hvilken holdeplass avgangen går fra.
 • Velg antall avganger/rader du ønsker å vise på skjermen
  • Du kan velge ulikt antall rader du ska vise på sanntidsskjermen, avhengig av skjermens størrelse, plassering fra publikum, plassering i rommet etc. Prøv deg frem med hva du føler er best i din situasjon, det er enkelt å bytte til flere/færre rader hvis du ønsker det. Du kan velge mellom 5, 10, 15 eller 30 avganger pr skjerm.
 • Skill ut bussens kjøreretning fra "Destinasjon"
  • Merk at denne sanntidsskjermgeneratoren lager sanntidsskjerm for alle retninger bussen kjører på holdeplassen. Det er derfor ikke mulig å kun velge én retning av gangen eller splitte skjermen i ulike kjøreretninger. Velger du for eksempel holdeplass "Vågsbygd senter" vil sanntidsskjermen vise bussavgangene i begge retninger, fra byen og til byen. Du må derfor se på Destinasjon (på skjermen)  for å se hvilken retning bussen kjører.

  

FREMGANGSMÅTE FOR PRODUKSJON AV URL-LENKE TIL SANNTIDSSKJERM:

 • Skriv inn ønsket holdeplass i tekstboksen (merk at det i noen tilfeller kan være noe "ventetid" før holdeplassforslaget dukker opp i tekstboksen. Dette gjelder særlig Internet Explorer, vi anbefaler å prøve en annen nettleser hvis dette problemet oppstår).
 • Når du har funnet ønsket holdeplass, trykk "Bekreft",
 • Velg antall rader og trykk "OK". 
 • Trykk så på lenken "Generert link til tavle"  som tar deg til den ferdig utformede sanntidsskjermen.
 • Lagre lenken i nettleseren for senere bruk. 

 

NB! Hvis du opplever lang "ventetid" før resultatet fremkommer i nettleseren (gjelder særlig Internet Explorer), anbefaler vi å bytte til en annen nettleser! 

 

Generer link til holdeplasstavle

 • Velg holdeplasser

  Bekreft

  Valgte holdeplasser

  • Ingen holdeplasser valgt
 • Antall rader på tavle

OK Nullstill