Ruteendringer i Setesdal/Froland og Iveland

Ruteendringer i Setesdal/Froland og Iveland

Ruteendringer fra 28. juni 2021. Merk at en del av ruteendringene ikke vil tre i kraft før ved skolestart på høsten, grunnet at endringene er knyttet opp mot skoleskyss. 

 Oversikt over ruteplaner fra juni 2021