Ruteendringer i Mandal, Lindesnes, Lyngdal, Farsund/Lista

Ruteendringer i Mandal, Lindesnes, Lyngdal, Farsund/Lista

Ruteendringer fra 23. juni 2021. Merk at en del av ruteendringene ikke vil tre i kraft før ved skolestart på høsten, grunnet at endringene er knyttet opp mot skoleskyss. 

 Oversikt over ruteplaner fra juni 2021