Ruteendringer i Kristiansandsområdet

Ruteendringer i Kristiansandsområdet

Ruteendringer fra 28. juni 2021. Merk at en del av ruteendringene ikke vil tre i kraft før ved skolestart på høsten, grunnet at endringene er knyttet opp mot skoleskyss. 

 Oversikt over ruteplaner fra juni 2021

Se nytt linjekart Kristiansandsområdet fra 28. juni 2021 (PDF, 56 kB)