Koronavirus

Smitte på avganger med Sørlandsruta 12.06. Påbud om å bruke munnbind i Kristiansand til 18.06. Frivillig registrering av reisende på linje 170, seterestriksjoner i Setesdal. Se temasider med status og reiseråd

Ruteendringer i Kristiansandsområdet

Ruteendringer i Kristiansandsområdet

Ruteendringer fra 28. juni 2021. Merk at en del av ruteendringene ikke vil tre i kraft før ved skolestart på høsten, grunnet at endringene er knyttet opp mot skoleskyss. 

 Oversikt over ruteplaner fra juni 2021

Ruteendringer i Kristiansandsområdet

På følgende linjer skjer det endringer i rutetilbudet i Kristiansandsområdet og Høvåg fra 28. juni 2021. Se mer informasjon under den enkelte linje for detaljer om endringen.