Ruteendringer i Flekkefjord, Kvinesdal og Sirdal

Ruteendringer i Flekkefjord, Kvinesdal og Sirdal

Ruteendringer fra 23. juni 2021. Merk at en del av ruteendringene ikke vil tre i kraft før ved skolestart på høsten, grunnet at endringene er knyttet opp mot skoleskyss. 

Oversikt over ruteplaner fra juni 2021