Agder Kollektivtrafikk

Forhåndskjøp reise

 • AKT Nettbutikk

  Oppdater busskortet ditt.

  AKT Nettbutikk
 • AKT Billett-app

  Forhåndskjøp enkeltbilletter.

  AKT Billett-app
Avansert
Skjul reiseplanlegger

Aktuelt

Trafikkflyt

19.FEB 2020 | 11:49
Lyngdal-Flekkefjord: E39

Fra 02.03 kjøres alle avganger mellom Flekkefjord og Lyngdal via Liknes grunnet oppgradering av tunneler langs E39.

04.DES 2019 | 11:12
Arendal: Hisøy

Veiarbeid på Hisøy/Kirkeveien med omkjøring for linje 103 fra 02.01.20

01.JAN 2014 | 00:00
Akutte trafikkavvik

Akutte hendelser (som ulykker etc) og ikke-planlagte avvik i kollektivtrafikken publiseres i reiseplanlegger og appen AKT Reise med gult symbol.

Alle trafikkmeldinger
1. februar 2019: nye busspriser – for hele Agder

1. februar 2019: nye busspriser – for hele Agder

Med virkning fra 1. februar 2019 endres prisene på periodebilletter og enkeltbilletter. Endringene gjelder ordinære ruter. På ekspressbusser, nattbusser og flybusser gjelder egne priser. Fra 1. februar justeres nedre og øvre aldersgrense for barn til å gjelde mellom 6 år til og med 17 år. Prisjusteringen ellers har generelt fokus på at det fortsatt skal være mer lønnsomt å forhåndsbetale reisen, fremfor å kjøpe enkeltbillett hos sjåfør. Periodebilletter og enkeltbilletter kan du kjøpe i AKT Billett-appen eller på reisekort. Prisene har ikke vært justert siden 2017.

1. februar 2019: nye busspriser – for hele Agder

 

Nye busspriser – for hele Agder

De viktigste endringene:

 • NYHET! Aldersgrensen for kategori barn endres på periodebillett og enkeltbillett. Nedre aldersgrense for barn økes fra 4 år til 6 år. Det betyr at barn reiser gratis frem til fylte 6 år. Øvre aldersgrense for barn økes fra 16 år til 18 år (til og med 17 år).
 • De mellomlange reisene på enkeltbillett (3 soner) blir billigere.
 • 7-dagersbillett på AKT Billett-appen holdes uforandret.
 • Generelt øker prisene på enkeltbilletter gjennomsnittlig med 2,8 %, mens periodebillettene gjennomsnittlig øker mellom 2 % og 2,7%. I og med at generell prisvekst i samfunnet ellers er på 3,5 %, relativt sett blir det dermed billigere å reise med buss i 2019 enn i 2018.
 • KONTAKTLØS BETALING Ønsker du likevel å betale for reisen om bord på bussen, kan du benytte deg av kontaktløs betaling hvor du raskt og enkelt betaler ved å holde bankkortet over betalingsterminalen.

 

Last ned AKT Billett-appen for hele Agder

Med AKT Billett-appen er det enkelt å forhåndskjøpe periodebilletter eller enkeltbilletter på alle linjer i hele Agder som kjøres på oppdrag for AKT.

   

  

Nye busspriser og sonekart

NB! Periodebilletter har samme pris i AKT Billett og reisekort. På enkeltbilletter vil du oppnå opp mot 40 % rabatt ved å bruke AKT Billett fremfor å kjøpe billett hos sjåfør. 

Priser fra 1. februar 2019

 

Periodebilletter i AKT Billett-appen:

Du kan kjøpe følgende periodebilletter i AKT Billett-appen:

 • 30-dagersbillett (barn, ungdom, ung voksen, voksen, honnør)
 • 7-dagersbillett (voksen)
 • 24-timersbillett (barn, voksen, honnør)

 Sjekk pris mot antall soner i sonekart for Agder her!

 

30-dagersbillett:

 • Periodebilletten er gyldig i 30 døgn fra du aktiverer den og gjelder for hele Agder.
 • 30-dagersbillett gjelder for et ubegrenset antall reiser i 30 dager innenfor gyldighetsområdet.

 

ANTALL SONER

Barn
6–17 år

Ungdom
18–19 år

Ung Voksen
20–29 år

Honnør*
fra 67 år

Voksen**
30–66 år

 1 365,– 380,–  505,–  505,–  770,–  
 2 920,– 
 Alle soner (3+) 1 300,–  

Priser pr 1 februar 2019. 

*Honnør: Gjelder alle fra fylte 67 år eller med honnørkort fra NAV.
**Periodebillett voksen Kristiansandsområdet: Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla (inkludert Øvrebø), regnes som én felles sone. 

7-dagersbillett:

 • Periodebilletten er gyldig i 7 døgn fra du aktiverer den og kan kjøpes av alle i alderskategorien Voksen (30–66 år).
 • 7-dagersbillett gjelder for et ubegrenset antall reiser i 7 dager innenfor gyldighetsområdet. 
 • Merk at for reiser med 7-dagersbillett er alltid 1 sone = 1 kommune. Ordningen med én felles sone for reiser innenfor Kristiansandsområdet gjelder altså ikke for 7-dagersbilletter.

 

ANTALL SONER

Voksen
30–66 år

 1  250,–  
 2 315,– 
 Alle soner (3+) 450,–  

Priser pr 1 februar 2019.

  

24-timersbillett:

 • 24-timersbilletten er gyldig i 24 timer fra du aktiverer den og er gyldig for reise innenfor sonen(e) billetten gjelder for. Merk at for reiser med 24 timersbillett er alltid 1 sone = 1 kommune.
 • Pris fastsettes ut fra hvor mange soner du reiser i totalt (maks 3 soner) og hvilken billettkategori du tilhører (barn/honnør eller voksen).
 • Vernepliktige betaler barnepris for 24-timersbillett i tjenesteperioden. 

 

ANTALL SONER

Barn
 
6-17 år

Honnør
 fra 67 år

Voksen
18–66 år

 1 50,- 50,-  100,–  
 2 80,- 80,- 160,– 
 Alle soner (3+) 130,- 130,- 260,–  

Priser pr 1 februar 2019. 

 

Merk at det ikke er tillatt å kopiere eller overføre billetter på annen måte enn gjennom den funksjonalitet som støttes av AKT Billett-appen til enhver tid. Med periodebillett på AKT Billett-appen kan du få et varsel før billetten utløper og eventuelt må fornyes. Dette velges som egen funksjon under "Innstillinger" i mobilappen. 

 

Periodebilletter – for deg som tar bussen ofte

Du kan kjøpe følgende periodebilletter på reisekortet:

 • 30-dagersbillett (barn, ungdom, ung voksen, voksen, honnør)
 • 180-dagersbillett (voksen)

De fleste periodebilletter kan oppdateres i AKT Nettbutikk!

 Sjekk pris mot antall soner i sonekart for Agder her!


Pristabell for 30-dagersbillett

 • Periodebilletten er gyldig i 30 døgn fra du aktiverer den og gjelder for hele Agder.
 • 30-dagersbillett gjelder for et ubegrenset antall reiser i 30 dager innenfor gyldighetsområdet.

 

ANTALL SONER

Barn
6–17 år

Ungdom
18–19 år

Ung Voksen
20–29 år

Honnør*
fra 67 år

Student**
20–29 år

Voksen***
30–66 år

 1 365,– 380,–  505,–  505,–  450,–   770,–  
 2  — 920,– 
 Alle soner (3+) —  1 300,–  

Priser pr 1 februar 2019.


*Honnør:
 Gjelder alle fra fylte 67 år eller med honnørkort fra NAV.
**Student: Kun gyldig for reiser innenfor enten Kristiansand kommune eller Grimstad kommune. Tilgjengelig i AKT Nettbutikk
Student over 30 år: Pris lik Ung Voksen (505,-). Særskilt tilbud/betingelser gjelder.
***Periodebillett voksen Kristiansandsområdet: Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla (inkludert Øvrebø), regnes som én felles sone. 

 

Pristabell 180-dagersbillet

 • Reis så ofte du vil i 180 dager, innenfor de sonene du betaler for. 
 • 1 sone = 1 kommune.
 • Gjelder aldersgruppen 30–66 år og kan brukes av flere, men ikke på samme reise.
Kjøp av 180-dagersbillett gir 30 dager gratis reise!

ANTALL SONER

Voksen
30–66 år

 1  3 850,–  
 2 4 600,– 
 Alle soner (3+) 6 500,–  

 Priser pr 1 februar 2019.

 

Prisene gjelder alle linjer som kjøres på oppdrag for Agder Kollektivtrafikk AS. På nattbusser, flybusser og kommersielle ekspressbusser gjelder egne priser.

 

Enkeltbilletter – for deg som tar buss av og til

Du kan kjøpe følgende enkeltbilletter:

 • Enkeltbillett (barn, voksen, honnør) med reisepenger/mobilbillett/kontant/bankkort


PRISTABELL FOR ENKELTBILLETTER

Priser pr 1 februar 2019

Sjekk pris mot antall soner i sonekartet.
Prisene gjelder alle linjer som kjøres på oppdrag for Agder Kollektivtrafikk AS. På nattbusser, flybusser og kommersielle ekspressbusser gjelder egne priser. Vernepliktige betaler barnepris for enkeltbillett i tjenesteperioden.

 

1 sone = 1 kommune
 Pris fastsettes ut fra

hvor mange soner 
du reiser i totalt
(maks 6 soner).

 
FORHÅNDSKJØP
Mobilbillett/Reisepenger


KONTANTKJØP*
Om bord

 ANTALL SONER

Voksen

Barn/honnør Voksen Barn/honnør
 1 31,– 16,– 51,– 26,–
 2 44,– 22,– 72,– 36,–
 3 87,– 44,– 144,– 72,–
 4 124,– 62,– 205,– 103,–
 5 154–  77,– 255,–  128,–
 Alle soner (6+) 187,– 94,– 310,–  155,–

 *Også med bankkort på bankkortterminal

MERK! For reiser med enkeltbillett er alltid 1 sone = 1 kommune. 


Enkeltbilletter – billettyper og reiseregler

 • Gyldighet: Enkeltbilletten er gyldig for reise innenfor sonen(e) billetten gjelder for. Siste påstigning må skje innenfor tidspunktet angitt på billetten. 90 minutter i første sone, deretter 30 minutter pr. nye sone. Eksempel: Kristiansand-Vennesla: 90 min + 30 min = 120 min (2 timer). Gjelder alle typer enkeltbilletter. 
 • Voksen: Enkeltbilletter gjelder for aldersgruppen 18–66 år. For periodebilletter gjelder andre aldersgrenser. 
 • Barn: Gjelder for aldersgruppen 6–17 år. Barn under 6 år reiser gratis i følge med betalende passasjer.
 • Honnør: Gjelder alle fra fylte 67 år eller med honnørkort fra NAV.
 • Vernepliktig: Gjelder for alle i førstegangs-tjeneste. Pris lik barnebillett – også på AKT Billett-appen.
 • Familierabatt: Gjelder lørdager, søndager og offentlige fridager. En voksen over 18 år med gyldig reisebevis (enkeltbillett, periodebillett eller Flexikort) kan ta med inntil fire barn under 18 år gratis.
 • Hund: Gratis. Ikke garantert plass, sjåføren avgjør. Situasjonsbetinget. Hunder skal sitte på gulvet eller fanget, ikke på setet.
 • Sykkel: Gratis. Ikke garantert plass, sjåføren avgjør. Situasjonsbetinget.

 

 

 

Flexikort for Kristiansandsområdet

Priser pr 1 februar 2019:


10 reiser kr 280,- 
20 reiser
kr 480,- 

 • Gyldig i hele Kristiansandsområdet, dvs. Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla (inkludert Øvrebø).
 • Flexikort er uavhengig av alderskategori.
 • Flexikort kan brukes til å betale for flere på samme reise.
 • Overgangstid gjelder 60 minutter fra første påstigning.
 • Flexikort gjelder ikke på nattbuss, flybuss og kommersielle ekspressbusser.
 • Tilgjengelig for oppdatering i nettbutikken.

 

 

Familierabatt i helger og offentlige fridager 

 • Familierabatten gjelder lørdager, søndager og offentlige fridager.
 • En voksen over 18 år med gyldig reisebevis kan ta med inntil fire barn under 18 år gratis på strekningen reisebeviset/billetten gjelder for.
 • Gyldig reisebevis er enkeltbillett, periodebillett eller Flexikort.
 • Familierabatt registreres ved at den voksne kjøper/fremviser sin enkeltbillett eller leser av sitt reisekort – og samtidig oppgir reisestrekning og antall barn i reisefølget til sjåføren. Sjåfør vil så utstede en papirbillett til gruppen.
 • Husk at alle må reise sammen på hele strekningen. 
 • Familierabatt gjelder ikke på nattbuss, flybuss og kommersielle ekspressbusser.

 

 

Sonekart for hele Agder

Hele Agder: 1 sone = 1 kommune. Dvs. totalt 30 soner i Agder.
Du betaler for maks 6 soner ved bruk av enkeltbillett og maks 3 soner for periodebillett voksen.


Sjekk antall soner i kartet mot pristabellene for enkeltbillett og periodebillett.

 • Hver tekstboks på kartet utgjør én sone/kommune. (1 sone = 1 kommune.)
 • Følg strekene på kartet, og husk å telle med både avgangs- og ankomstsone.
 • MERK! Du betaler kun for alternativet med færrest antall sonepasseringer langs strekene i kartet (gunstigste alternativ).

 

*Gjelder også Moi (Lund kommune i Rogaland) og Haukeli (Vinje kommune i Telemark).
Periodebillett voksen Kristiansandsområdet: 
Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla (inkludert Øvrebø) regnes som én felles sone (grønt område i kart)

Flexikort: Gyldig i hele Kristiansandsområdet (grønt område i kart).

Klikk her for mer informasjon om bruk av sonekart. 

Spørsmål: Er målet for AKT å oppnå størst mulig overskudd og betale størst mulig utbytte til eierne?

Svar: Nei. Målet til AKT er å produsere mest mulig kollektivtrafikk innenfor de rammene vi har til rådighet. AKT organiserer kollektivtrafikken i fylkene innenfor avgrensede økonomiske rammer. De økonomiske rammene til AKT kommer fra offentlige tilskudd og billettinntekter, som vi igjen bruker til å kjøpe busstjenester for hos våre operatørselskap. Det er i denne sammenhengen viktig å være klar over at AKT ikke skal utbetale utbytte til våre eiere eller ha formål om størst mulig økonomisk overskudd. 

 Offentlige tilskudd + billettinntekter = produksjon av kollektivtrafikk:

 

Kollektivtrafikken finansieres av offentlige tilskudd (ca 2/3) og billettinntekter (ca 1/3). Våre billettinntekter blir brukt til å opprettholde rutetilbudet i fylket, men billettinntektene dekker likevel kun en liten del av det kollektivtrafikken koster. Dersom vi ikke endrer billettprisene i takt med den generelle prisveksten, vil det ikke være mulig å opprettholde rutetilbudet. Alternativt må dette kompenseres i form av økte offentlige tilskudd.

 

 

Spørsmål: Hvorfor må billettprisene på kollektivtrafikk i det hele tatt justeres? 

Svar: Bussprisene har ikke vært justert siden 2017. AKTs mål er å skape så mye kollektivtrafikk vi klarer innenfor de budsjettmessige rammene vi til enhver tid har til rådighet. Kontraktene med busselskapene blir årlig regulert i forhold til statsbudsjettets forutsetninger om kostnadsveksten i samfunnet. Hvis vi skal opprettholde tilsvarende rutetilbud som i dag, men med lavere eller like billettpriser, betyr dette i realiteten at våre økonomiske rammer blir mindre og at vi ikke kan kjøre like mye kollektivtrafikk som i dag. Alternativt må dette kompenseres i form av økte offentlige tilskudd.