Koronavirus

Rapportert smitte på linje 36/1933 tirsdag/onsdag 13.04/14.04, linje 170/100 fredag 09.04. Frivillig registrering av reisende på linje 170. Munnbind benyttes på busser av alle over 12 år. Ved bruk av munnbind er det tillatt å sitte skulder ved skulder. Seterestriksjoner i Setesdal.  Se temasider med status og reiseråd.

Taxus Mandal

Taxus Mandal

Taxus Mandal kjører tre forskjellige trasèer som tar deg inn til Mandal sentrum på hver tur. Traséene gjør at du får avgang hver time på samme minuttall i boligområdet du bor.

Taxus er hovedsaklig merket som linje 204 i reiseplanlegger, rutetabeller og foran på bussen, men kan på enkelte avganger være nummerert som 209 og 216. 

På Taxus betaler du vanlig busstakst, enten du reiser på enkeltbillett eller periodebillett.

Taxus Mandal, det utslippsfrie alternativet med "Elvis"

På de fleste avganger med Taxus Mandal vil du stifte bekjentskap med el-bussen "Elvis". Elbussen er utslippsfri og en bidragsyter for miljøet lokalt i Mandal.

Klikk for stort bilde 

Linje 204 Taxus Ime:

Mandag-fredag:

 • Avgangstider fra Mandal sentrum: 07:50, 08:30, deretter hver påfølgende time xx:30, 1630 (siste avgang)
 • Avgangstider fra Ime II:  07:27, 07:57, 08:37, deretter hver påfølgende time xx:37, 1637 (siste avgang)

Lørdag: 

 • Avgangstider fra Mandal sentrum: 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30 (siste avgang)
 • Avgangstider fra Ime II: 10:37, 11:37, 12:37, 13:37, 14:37 (siste avgang)

Linje 204 Taxus Skjebstad:

Mandag-fredag:

 • Avgangstider fra Mandal sentrum: 07:30, 08:45, deretter hver påfølgende time xx:45, 16:45 (siste avgang)
 • Avgangstider fra Skjebstad: 07:40, 08:55, deretter hver påfølgende time xx:55, 16:55 (siste avgang)

Lørdag:

 • Avgangstider fra Mandal sentrum: 10:45, 11:45, 12:45, 13:45, 14:45 (siste avgang)
 • Avgangstider fra Skjebstad: 10:55, 11:55, 12:55, 13:55, 14:55 (siste avgang)

Linje 204 Taxus Stemmen Vang/Skogsvingen

Mandag-fredag:

 • Avgangstider fra Mandal sentrum: 07:30, 08:10, 09:10, deretter hver påfølgende time xx:10, 17:10 (siste avgang)
 • Avgangstider fra Stemmen Vang: 07:33, 08:13, 09:13, deretter hver påfølgende time xx:13, 17:13 (siste avgang)
 • Avgangstider fra Skogsvingen snuplass: 07:37, 08:17, 09:17, deretter hver påfølgende time xx:17, 17:17 (siste avgang)

Lørdag: 

 • Avgangstider fra Mandal sentrum: 11:10, 12:10, 13:10, 14:10, 15:10 (siste avgang)
 • Avgangstider fra Stemmen Vang: 11:13, 12:13, 13:13, 14:13, 15:13 (siste avgang)
 • Avgangstider fra Skogsvingen snuplass 11:17, 12:17, 13:17, 14:17, 15:17 (siste avgang)