Koronavirus

På linjer med utgangspunkt i Arendal og Froland er det kun lov å sitte på annethvert sete fra 08.03. Arendal har innført rødt nivå fra barnehager til videregående, mens Grimstad, Lillesand og Birkenes har rødt på videregående – gult på ungdomstrinnet. I Kristiansand skal munnbind benyttes i det offentlige rom innendørs av personer over 12 år. Rødt nivå på videregående skoler i Kristiansand og Vennesla og ungdomsskoler i Kristiansand. Se temasider med status og reiseråd

Spesialskyss

Spesialskyss

Opplæringsloven gir elever som har varige eller midlertidige sykdom, skade og funksjonsnedsettelse rett til fri skoleskyss uavhengig av avstand mellom hjem og skole.

For elever med funksjonsnedsettelse og for elever med midlertidige sykdom/ skadde elever har rett til fri skoleskyss til nærskolen.

Søknadsfristen for spesialskyss er 15.april hvert år. 

Lege- eller sakkyndigattest skal vedlegges søknaden. Søknader uten nødvendig dokumentasjon vil ikke bli behandlet. Legeerklæring skal spesifikt omtale elevens behov for tilrettelagt skyss og hvorfor ikke ordinært kollektivtilbud kan benyttes.

Skolene sender søknad om spesialskyss og midlertidig skyss via AKTs digitale skoleskyssportal "FSkyss"

"FSkyss".

Legeerklæring lastes opp i søknadens siste side, se bilde under.

 

Klikk for stort bilde