Koronavirus

På linjer med utgangspunkt i Arendal og Froland er det kun lov å sitte på annethvert sete fra 08.03. Arendal har innført rødt nivå fra barnehager til videregående, mens Grimstad, Lillesand og Birkenes har rødt på videregående – gult på ungdomstrinnet. I Kristiansand skal munnbind benyttes i det offentlige rom innendørs av personer over 12 år. Rødt nivå på videregående skoler i Kristiansand og Vennesla og ungdomsskoler i Kristiansand. Se temasider med status og reiseråd

Innlogging til FSkyss

Innlogging til FSkyss

Bruk linken under for tilgang til AKTs digitale skoleskyssløsning.

Systemet er innlogging for både videregående elever som skal søke ordinær skoleskyss med buss og for kommuner / skoler som skal administrere sine skysselever med søknader, avbestillinger m.m.

"FSkyss"

- Ungdomstrinnene skal fra skoleåret 2019/20 få utdelt elektroniske skolereisekort. Kortene sendes til skolen. Her er en bruksanvisning for hvordan skolen bestiller nytt kort og erstatningskort. (PDF, 1007 kB)

- Nytt digitalt skoleskyssystem skal brukes av skoler og kommuner for å melde inn elever med skyssbehov, deaktivere skyssbestillinger for elever som flytter, registrere delt bosted og skyssbehov, registrere kommunale skyssvedtak og søke om varig eller midlertidig spesialskyss.

- Innlogging med Min-ID, men bruker må opprettes av AKT (gjelder skoler og kommuner). Kontakt oss på skoleskyss@akt.no.

- Kommunale vedtak om skoleskyss skal registreres i systemet, og AKT trenger ikke lenger kopi av selve vedtaket.

- Legeerklæringer og andre vedlegg til søknader må enn så lenge sendes via post, men vil om kort til være mulig å laste opp i systemet.

- Bruk Chrome nettleser for beste brukeropplevelse av systemet.

- Videregående elever som skal søke om skyss velger "elev" i menyen, mens kommunene og skolene velger "administrere". Kommunene og skolene må velge "Koble til med ID-porten" første gangen, deretter "Logg inn" for resten av bruken.