Ruteendringer ved åpning av ny E39

Når ny E39 åpner i Søgne, medfører dette endringer i rutetilbudet fra 28. november. Ny info for linje 43, 44, 45, 46 Les om endringer etter åpning av ny E39

Rutetabeller for Mandal, Lindesnes, Lyngdal, Farsund/Lista

Rutetabeller for Mandal, Lindesnes, Lyngdal, Farsund/Lista

Her finner du rutetabeller for Mandal, Lindesnes og Lyngdalområdet med Farsund/Lista.

Rutetabeller

Gjeldende rutetabeller

Rutetabellene nedenfor viser kun et utvalg av holdeplassene på ruten. I reiseplanleggeren på akt.no eller appen AKT Reise får du oversikt over rutetider på alle holdeplasser og sanntidsinformasjon for din rute. Ved å klikke på aktuell gyldighetsperiode får du opp papirversjonen av rutetabellen som PDF-format (eller du blir linket til transportørens nettside). Merk at nattbussene, i de områder hvor det kjøres nattbusser, som hovedregel er markert som egen seksjon i de ordinære ruteplanene.

Rutetabeller i andre områder

Reiseplanlegger

Finner du ikke riktig rutetabell? I reiseplanleggeren får du alltid oppdaterte rutetider, du kan søke opp avganger fra en spesifikk holdeplass eller gjøre et reisesøk fra og til ulike holdeplasser/adresser.
Reiseplanlegger

Linjekart

Du kan også finne oversikt over bussrutene som trafikkerer ditt område i våre linjekart

Åpning av ny E39 i Søgne

I løpet av november 2022 åpner ny E39 i Søgne, mellom Dølebru og Grauthelleren. Dette får betydning for hvordan busslinjene i området kjører etter åpningsdato. Dette får også innvirkning på lokalbusstilbudet på linje 201-216 i Mandalsområdet. Se mer informasjon om rutetilbud etter åpning av ny E39  Bussene vil begynne å kjøre etter det nye ruteopplegget fra 28. november, selv om ny E39 åpner før denne datoen.

Gjeldende rutetabeller 

Bestillingsruter

For oversikt over bestillingsruter i området, se Bestillingsruter på Agder

Bestillingsruter på Agder