Koronavirus

Smitte på avganger med Sørlandsruta 12.06. Påbud om å bruke munnbind i Kristiansand til 18.06. Frivillig registrering av reisende på linje 170, seterestriksjoner i Setesdal. Se temasider med status og reiseråd

Rutetabeller for Mandal, Lindesnes, Lyngdal, Farsund/Lista

Rutetabeller for Mandal, Lindesnes, Lyngdal, Farsund/Lista

Her finner du rutetabeller for Mandal, Lindesnes og Lyngdalområdet med Farsund/Lista.

Rutetabeller

Rutetabeller fra 23. juni 2021

Rutetabellene viser kun et utvalg av holdeplassene på ruten. I reiseplanleggeren på akt.no eller appen AKT Reise får du oversikt over rutetider på alle holdeplasser og sanntidsinformasjon for din rute. Ved å klikke på aktuell gyldighetsperiode får du opp papirversjonen av rutetabellen som PDF-format (eller du blir linket til transportørens nettside). Merk at nattbussene, i de områder hvor det kjøres nattbusser, som hovedregel er markert som egen seksjon i de ordinære ruteplanene.

Linjekart

Du kan også finne oversikt over bussrutene som trafikkerer ditt område i våre linjekart

Gjeldende rutetabeller

Nedenfor vises rutetabeller som er gyldig pr. dagens dato.

Regionale linjer

Lokale linjer 

Andre perioder

Ruteplaner fra 23.06.21

Bestillingsruter

For oversikt over bestillingsruter i området, se oversikt i Bestillingsruter på Agder

Bestillingsruter på Agder