Bestillingsruter på Agder

Bestillingsruter på Agder

Bestillingsruter finnes flere steder på Agder og kjører på forhåndsbestilling. Du betaler ordinær pris og kan benytte alle våre billetter.

Bestillingsruter kjører kun på bestilling

Bestillingsrutene har i utgangspunktet en oppsatt hovedstrekning, men det kan til en viss grad bestilles henting og tilkjøring utenfor denne. Dette avtales ved bestilling. Bestillingsruter kjøres ofte av drosjer eller minibuss, rullestolbehov må også oppgis ved bestilling. 

bilde mann med mobil - Klikk for stort bilde 

Nedenfor finner du informasjon om bestillingsruter og andre tilrettelagte ruter. Disse gir nye muligheter til handel, service, ulike ærend og aktiviteter!

Priser

I bestillingstransport betaler du reisen med de samme billettprodukter og vilkår som på ordinær kollektivtrafikk. Les mer om priser på kollektivtrafikk

Bestillingsruter Kristiansandsområdet  

 Bestillingsruter resten av Agder