Koronavirus

Rapportert smitte på linje 36/1933 tirsdag/onsdag 13.04/14.04, linje 170/100 fredag 09.04. Frivillig registrering av reisende på linje 170. Munnbind benyttes på busser av alle over 12 år. Ved bruk av munnbind er det tillatt å sitte skulder ved skulder. Seterestriksjoner i Setesdal.  Se temasider med status og reiseråd.

Entur - nasjonal reiseplanlegger

Entur - nasjonal reiseplanlegger

Skal du reise i resten av Norge er Entur det enkleste alternativet for å planlegge reisen på tvers av fylkesgrenser og transportmidler. Entur er den nasjonale reiseplanleggeren og reisedatabasen.

Entur samler og deler data om all kollektivtrafikk i Norge, som også deles i den
nasjonale reiseplanleggeren Entur.

  • Alle landets buss-, trikk-, tog-, fly- og fergelinjer er samlet i den nasjonale reiseplanleggeren.
  • Entur driver også billettsystemer og salgs- og servicepunkter for jernbanen i Norge

Les mer om Entur og Enturs tjenester

Entur - nasjonal reiseplanlegger: