Nye priser 1. februar/koronavirus

1. februar endres prisene på AKTs billetter, se oversikt over nye priser. Fra 9. desember er det påbudt å bruke munnbind på kollektivtransport hvor det ikke er mulig å holde 1 meter avstand. Nattbusser innstilles i Kristiansandsområdet. Se gjeldende reiseråd og info om koronaviruset i kollektivtrafikken  

Entur - nasjonal reiseplanlegger

Entur - nasjonal reiseplanlegger

Skal du reise i resten av Norge er Entur det enkleste alternativet for å planlegge reisen på tvers av fylkesgrenser og transportmidler. Entur er den nasjonale reiseplanleggeren og reisedatabasen.

Entur - nasjonal reiseplanlegger

Entur samler og deler data om all kollektivtrafikk i Norge, som også deles i den
nasjonale reiseplanleggeren Entur.

  • Alle landets buss-, trikk-, tog-, fly- og fergelinjer er samlet i den nasjonale reiseplanleggeren.
  • Entur driver også billettsystemer og salgs- og servicepunkter for jernbanen i Norge

Les mer om Entur og Enturs tjenester

Reiseplanlegger: