Koronavirus

På linjer med utgangspunkt i Arendal og Froland er det kun lov å sitte på annethvert sete fra 08.03. Arendal har innført rødt nivå fra barnehager til videregående, mens Grimstad, Lillesand og Birkenes har rødt på videregående – gult på ungdomstrinnet. I Kristiansand skal munnbind benyttes i det offentlige rom innendørs av personer over 12 år. Rødt nivå på videregående skoler i Kristiansand og Vennesla og ungdomsskoler i Kristiansand. Se temasider med status og reiseråd

Designmanual AKT

Designmanual AKT

AKTs designmanual (profilguide) omhandler logo, farger og designelementer, til bruk som inspirasjon ved utforming av grafisk materiell for AKT.

Designmanual er et praktisk og strategisk verktøy for alle som jobber med AKT sin visuelle kommunikasjon og skal sikre at AKT fremstår som et profesjonelt, tilgjengelig, fleksibelt, folkelig, aktuelt og bærekraftig mobiltetsselskap for omverdenen.

Designmanualen er under løpende utvikling.

AKTs nye designmanual pr januar 2021 finner du her (PDF, 708 kB)