Smittevern i kollektivtrafikken, hvem har ansvar for hva

Smittevern i kollektivtrafikken, hvem har ansvar for hva

Takk for at du bidrar til å redusere smittespredningen, ved å reise bare når du må, holde avstand og ikke reise når du er syk. Slik er ansvarsfordelingen for å håndtere smittevernet i kollektivtrafikken:

Ansvarsfordeling

  • Helsemyndighetene, både nasjonalt og lokalt, har iverksatt tiltak for å avgrense spredningen av Covid-19.
  • AKT følger de rådene og tiltakene som gjelder for kollektivtrafikken. Vi informerer på våre nettsider, sosiale medier, andre relevante kanaler og på skjermer på transportmiddel og terminaler om hvilke tiltak som gjelder.
  • Den reisende skal holde seg oppdatert om hvilke smittevernregler som gjelder og følge disse, vise hensyn, holde avstand til andre reisende og bruke munnbind hvis dette er pålagt.
  • Sjåførene skal konsentrere seg om å få transportmiddelet trygt frem. Sjåførene har derfor ikke ansvaret for smittevern eller avstandskrav om bord. I enkelte tilfeller vil sjåfør benytte mikrofonen for å gi informasjon til de reisende.
  • Operatørselskapene har iverksatt ekstra rengjøringstiltak om bord i transportmidlene