Koronavirus

Rapportert smitte på linje 36/1933 tirsdag/onsdag 13.04/14.04, linje 170/100 fredag 09.04. Frivillig registrering av reisende på linje 170. Munnbind benyttes på busser av alle over 12 år. Ved bruk av munnbind er det tillatt å sitte skulder ved skulder. Seterestriksjoner i Setesdal.  Se temasider med status og reiseråd.

Skoleskyss og korona

Skoleskyss og korona

AKT forholder seg til de til enhver tid gjeldende bestemmelsene og veiledningene om smittevern for kollektivtrafikken som gis fra lokale og sentrale myndigheter.

Tilbake til skoleskyss på Agder

Status for skoleskyss på Agder:

Gjeldende status knyttet til skoleskyss.

Videregående skole

  • Rødt nivå videreføres i uke 15 for Sam Eyde videregående skole og Arendal videregående skole.
  •  Det er innført gult tiltaksnivå ved de videregående skolene i kommunene Kristiansand, Vennesla, Lillesand og Grimstad.

Se oversikt over tiltaksnivå på de videregående skolene hos Agder fylkeskommune

Grunnskole

 

Lyngdal og Farsund

Reiseregler for skoleskyss i Farsund og Lyngdal:

  • Elever kan sitte skulder ved skulder fra 23.03.
  • Elever i ungdomsskole og videregående skole skal bruke munnbind.

Arendal og Froland

  • Gult nivå på grunnskole i Arendal/Froland.  

Grimstad, Lillesand og Birkenes 

  • Har gult nivå på ungdomstrinnet. Lillesand anbefaler bruk av munnbind innendørs hvis en ikke klarer å opprettholde en meters avstand. Birkenes anbefaler bruk av munnbind alle steder en ikke klarer å opprettholde 1 meters avstand.

Bykle og Valle

  • I Bykle skal kollektivreisende i skoleskyss bruke munnbind når de er over 12 år.  I Valle skal munnbind brukes av alle over 12 år

Kristiansand og Vennesla

Skoleskyss til ungdomsskolen i Kristiansand

Rødt nivå på ungdomsskoler i Kristiansand. Skoleskyss kjører likevel med normal ruteplan.

  • Hvis du benytter skoleskyss med skolebuss: Hvis det er busser som kun utfører skoleskyss, så vil de som er over 12 år og tilhører samme kohort kunne sitte skulder ved skulder uten bruk av munnbind.
  • Hvis du benytter skoleskyss med ordinære busslinjer: Munnbind skal benyttes på bussen hvis du er over 12 år. Så fremt munnbind benyttes er det tillatt å sitte skulder ved skulder.

Skoleskyss til ungdomsskolen i Vennesla

Normal drift av ungdomsskolen i Vennesla.

  • Ingen spesielle restriksjoner knyttet til munnbindbruk i skoleskyss med skolebuss eller ordinære busslinjer for ungdomsskolen i Vennesla.

Resten av Agder:

Det er på nåværende tidspunkt ingen restriksjoner for skoleskyss i andre deler av Agder.

Rød og gult nivå på skoleskyss

Generelt om skoleskyss under koronapandemien.

AKT er avhengig av at skoler, kommuner og større arbeidsplasser avlaster kollektivtrafikken, og finner løsninger for å begrense bruken av kollektivtransport til det absolutt mest nødvendige. Skoleelever, personer med samfunnskritiske oppgaver er avhengige av kollektivtransport. Skoleskyssen er en lovpålagt oppgave som prioriteres. Dersom det blir endringer i mulig kapasitetsutnyttelse på bussene til skoleskyss og/eller ordinær kollektivtrafikk, eller at det blir endringer til rødt nivå i kommuner og regioner må AKT og kommunene ha dialog omkring løsning av skoleskyssen. AKT vil hele tiden vurdere nytten av tiltakene opp mot konsekvensene for andre reisende og kostnader.

Dersom smittesituasjonen i kommunen endrer seg er det viktig at AKT og kommunen har en tett dialog om løsninger for skoleskyssen, og kommunen melder fra om eventuelle behov for endringer til AKT.