Skoleskyss og korona

Skoleskyss og korona

AKT forholder seg til de til enhver tid gjeldende bestemmelsene og veiledningene om smittevern for kollektivtrafikken som gis fra lokale og sentrale myndigheter.

Status for skoleskyss på Agder vedrørende korona:

Du finner nærmere informasjon om gjeldende status knyttet til skoleskyss nedenfor.

Videregående skole

  • Det kan variere hvilket tiltaksnivå de ulike videregående skolene er på til enhver tid. 

Se oversikt over tiltaksnivå på de videregående skolene hos Agder fylkeskommune

Grunnskole

  • De ulike kommunene kan ha ulikt tiltaksnivå på de enkelte skoler. Finn informasjon om tiltaksnivå i din kommune på din kommunes hjemmeside.

Generelt om skoleskyss under koronapandemien.

AKT er avhengig av at skoler, kommuner og større arbeidsplasser avlaster kollektivtrafikken, og finner løsninger for å begrense bruken av kollektivtransport til det absolutt mest nødvendige. Skoleelever, personer med samfunnskritiske oppgaver er avhengige av kollektivtransport. Skoleskyssen er en lovpålagt oppgave som prioriteres. Dersom det blir endringer i mulig kapasitetsutnyttelse på bussene til skoleskyss og/eller ordinær kollektivtrafikk, eller at det blir endringer til rødt nivå i kommuner og regioner må AKT og kommunene ha dialog omkring løsning av skoleskyssen. AKT vil hele tiden vurdere nytten av tiltakene opp mot konsekvensene for andre reisende og kostnader.