Koronavirus

På linjer med utgangspunkt i Arendal og Froland er det kun lov å sitte på annethvert sete fra 08.03. Arendal har innført rødt nivå fra barnehager til videregående, mens Grimstad, Lillesand og Birkenes har rødt på videregående – gult på ungdomstrinnet. I Kristiansand skal munnbind benyttes i det offentlige rom innendørs av personer over 12 år. Rødt nivå på videregående skoler i Kristiansand og Vennesla og ungdomsskoler i Kristiansand. Se temasider med status og reiseråd

Skoleskyss og corona

Skoleskyss og corona

AKT forholder seg til de til enhver tid gjeldende bestemmelsene og veiledningene om smittevern for kollektivtrafikken som gis fra lokale og sentrale myndigheter.

Tilbake til skoleskyss på Agder

Status for skoleskyss på Agder:

Gjeldende status knyttet til skoleskyss.

Arendal

07.03.21: På busslinjer som har utgangspunkt i Arendal innføres seterestriksjoner. Det medfører at det kun er lov å sitte på annethvert sete 
06.03.21: Har innført rødt nivå fra barnehager til videregående. 

Froland

07.03.21: Har innført rødt nivå på barnetrinn

Grimstad, Lillesand og Birkenes 

06.03.21: Har rødt på videregående – gult på ungdomstrinnet.

Kristiansand og Vennesla

02.03.21:
Skoleskyss til videregående skole i Kristiansand og Vennesla

Rødt nivå på videregående skoler i Kristiansand og Vennesla. Skoleskyss kjører likevel med normal ruteplan.

  • Skoleskyss med skolebuss eller ordinære busslinjer: Munnbind skal benyttes på bussen hvis du er over 12 år. Så fremt munnbind benyttes er det tillatt å sitte skulder ved skulder. Elever kan dermed sitte sammen på skoleskyssen så lenge det benyttes munnbind.

Skoleskyss til ungdomsskolen i Kristiansand

Rødt nivå på ungdomsskoler i Kristiansand. Skoleskyss kjører likevel med normal ruteplan.

  • Hvis du benytter skoleskyss med skolebuss: Hvis det er busser som kun utfører skoleskyss, så vil de som er over 12 år og tilhører samme kohort kunne sitte skulder ved skulder uten bruk av munnbind.
  • Hvis du benytter skoleskyss med ordinære busslinjer: Munnbind skal benyttes på bussen hvis du er over 12 år. Så fremt munnbind benyttes er det tillatt å sitte skulder ved skulder.

Skoleskyss til ungdomsskolen i Vennesla

Normal drift av ungdomsskolen i Vennesla.

  • Ingen spesielle restriksjoner knyttet til munnbindbruk i skoleskyss med skolebuss eller ordinære busslinjer for ungdomsskolen i Vennesla.

Resten av Agder:

Det er på nåværende tidspunkt ingen restriksjoner for skoleskyss i andre deler av Agder.

Rød og gult nivå på skoleskyss

Generelt om skoleskyss under koronapandemien.

AKT er avhengig av at skoler, kommuner og større arbeidsplasser avlaster kollektivtrafikken, og finner løsninger for å begrense bruken av kollektivtransport til det absolutt mest nødvendige. Skoleelever, personer med samfunnskritiske oppgaver er avhengige av kollektivtransport. Skoleskyssen er en lovpålagt oppgave som prioriteres. Dersom det blir endringer i mulig kapasitetsutnyttelse på bussene til skoleskyss og/eller ordinær kollektivtrafikk, eller at det blir endringer til rødt nivå i kommuner og regioner må AKT og kommunene ha dialog omkring løsning av skoleskyssen. AKT vil hele tiden vurdere nytten av tiltakene opp mot konsekvensene for andre reisende og kostnader.

Dersom smittesituasjonen i kommunen endrer seg er det viktig at AKT og kommunen har en tett dialog om løsninger for skoleskyssen, og kommunen melder fra om eventuelle behov for endringer til AKT.