Generelle reiseråd

Generelle reiseråd

AKT forholder seg til enhver tid til gjeldende anbefalinger og pålegg fra helsemyndighetene. Vi oppfordrer våre reisende til å gjøre det samme. Dette innebærer blant annet:

Vis hensyn

  • Hold avstand til andre passasjerer
  • Ikke gå om bord dersom du ser at det er for trangt om plassen, vent på neste avgang
  • Hvis du har vært i kontakt med koronasmitte eller er syk, ikke reis kollektivt
  • Vask hendene ofte og grundig
  • Gå eller sykle om du kan
  • Reis utenom rushtid om du kan
plakat vent på neste avgang hvis det er fullt - Klikk for stort bilde
plakat vask og sprit hender jevnlig - Klikk for stort bilde
plakat unngå ståplasser - Klikk for stort bilde

Den reisende må selv ta ansvar for å bare gå om bord dersom en kan holde avstand til andre.

  • På transportmidler som har både stå- og sitteplasser, bør sitteplasser prioriteres fremfor ståplasser.
  • Det anbefales å holde 1 meters avstand, men dette kan fravikes ved kortere reiser.
  • Husk å holde avstand ved av- og påstigning. La avstigende passasjerer gå ut før du går om bord.
  • Det er nødvendig å unngå kontakt ansikt til ansikt, ikke stå inntil seteradene og stå spredt i de åpne områdene. Ved å sitte skulder ved skulder er det mulig å begrense ansiktskontakt, som er viktig for å hindre smitte. Det er fremdeles anbefalt å holde avstand, men bruk av sitteplasser skal prioriteres fremfor ståplasser for å begrense kontakt ansikt til ansikt.

Tips og råd for å redusere smitterisikoen

I likhet med alle andre steder der mange mennesker er samlet på et lite areal, så øker risikoen for smitte også på bussen. Derfor anbefaler vi at våre kunder i størst mulig grad reiser utenfor rushtid, eller benytter sykkel/gåing eller hjemmekontor i de tilfeller det er mulig. På bussen øker vi renholdet av håndtak, stoppknapper og andre områder med smitterisiko.

For generelt helserelaterte spørsmål knyttet til koronasmitten må du søke svar på Folkehelseinstituttets nettside