Bussavganger med rapportert smitte

Bussavganger med rapportert smitte

Nedenfor finner du oversikt over bussavganger på Agder hvor det i løpet av de siste 14 dager er rapportert reisende med smitte. 

Det er innført frivillig registrering av reisende på linje 170 mellom Kristiansand og Hovden, ved hjelp av QR-kode og registrering direkte på bussen du skal reise med. Kristiansand kommune samler inn og administrer dataene. Data slettes etter 14 dager.  Se informasjon om registrering fra Kristiansand kommune

Bussavganger med rapportert smitte: 

Tabellen viser avganger hvor det er rapportert reisende med koronasmitte. Hvis ingen avganger vises, er det ikke rapportert smittetilfeller på lokalbussene på Agder de siste 14 dagene. Rapporteringen kommer fra kommunehelsetjenestene i de ulike kommunene på Agder. Hvis du har reist med en av avgangene i tabellen nedenfor, er det viktig at du kontakter ditt nærmeste koronatestsenter og eventuelt får utført en smittetest.

Bussavganger med rapportert smitte
Dato Linje Avgangstid Ankomsttid
06.09 100 Kristiansand Grimstad kl 1620 (ubekreftet) Kristiansand kl 17.25
06.09 100 Arendal Kristiansand kl 08:45 Grimstad kl 08:40, Arendal kl 09:10

Passasjerer på disse avgangene må følge med på symptomer og ha lav terskel for å teste seg. 

Ekspressbusser/fly/tog/båt med rapportert smitte

Folkehelseinstituttet (FHI) utarbeider også oversikt over reiser som ikke utføres lokalt innen et fylke, med ekspressbusser, fly, tog og båt. som dermed ikke kjører på oppdrag for AKT. Folkehelseinstituttet offentliggjør informasjon om tid og sted for avganger der personer som er smittet med covid-19 har vært om bord. Se informasjon fra FHI over avganger med rapportert smitte

Generelt om smittesporing hos kollektivreisende

Smittesporing i forbindelse med kollektivreiser, utføres av kommunen du bor i eller har reist i.

Rapportering av smitte hos kollektivreisende utføres av kommunehelsetjenesten/smittesporingsteamene i de enkelte kommuner. Derfor må du henvende deg dit hvis du har spørsmål om smittesporing, enten du er smittet og har vært om bord i en buss, eller om du lurer på om du må teste deg eller gå i karantene.