Koronavirus

Smitte på avganger med Sørlandsruta 12.06. Påbud om å bruke munnbind i Kristiansand til 18.06. Frivillig registrering av reisende på linje 170, seterestriksjoner i Setesdal. Se temasider med status og reiseråd

Bussavganger med rapportert smitte

Bussavganger med rapportert smitte

Nedenfor finner du oversikt over bussavganger på Agder hvor det i løpet av de siste 14 dager er rapportert reisende med smitte. 

Det er innført frivillig registrering av reisende på linje 170 mellom Kristiansand og Hovden, ved hjelp av QR-kode og registrering direkte på bussen du skal reise med. Kristiansand kommune samler inn og administrer dataene. Data slettes etter 14 dager.  Se informasjon om registrering fra Kristiansand kommune

Bussavganger med rapportert smitte: 

Rapporteringen kommer fra kommunehelsetjenestene i de ulike kommunene på Agder. Hvis du har reist med en av avgangene i tabellen nedenfor, er det viktig at du kontakter ditt nærmeste koronatestsenter og eventuelt får utført en smittetest.

Bussavganger med rapportert smitte
Dato Linje Avgangstid Ankomsttid
12. juni 200 Farsund Lyngdal kl 20:05 Farsund kl 20:25
12. juni 230/200 Farsund-Lyngdal Farsund rutebilstasjon kl 11:30, Farsund sentrum kl 11:35 Lyngdal kl 12:00, Kristiansand kl 13:35

Medpassasjerer på disse avgangene bes om å ta en koronatest. Spesielt viktig er det for personer som har utviklet, selv vage, symptomer å teste seg.

Ekspressbusser/fly/tog/båt med rapportert smitte

Folkehelseinstituttet (FHI) utarbeider også oversikt over reiser som ikke utføres lokalt innen et fylke, med ekspressbusser, fly, tog og båt. som dermed ikke kjører på oppdrag for AKT. Folkehelseinstituttet offentliggjør informasjon om tid og sted for avganger der personer som er smittet med covid-19 har vært om bord. Se informasjon fra FHI over avganger med rapportert smitte

Generelt om smittesporing hos kollektivreisende

Smittesporing i forbindelse med kollektivreiser, utføres av kommunen du bor i eller har reist i.

Rapportering av smitte hos kollektivreisende utføres av kommunehelsetjenesten/smittesporingsteamene i de enkelte kommuner. Derfor må du henvende deg dit hvis du har spørsmål om smittesporing, enten du er smittet og har vært om bord i en buss, eller om du lurer på om du må teste deg eller gå i karantene.