Agder Kollektivtrafikk

Forhåndskjøp reise

  • AKT Nettbutikk

    Oppdater busskortet ditt.

    AKT Nettbutikk
  • AKT Billett-app

    Forhåndskjøp enkeltbilletter.

    AKT Billett-app
Avansert
Skjul reiseplanlegger
Spesialskyss og midlertidig skyss på grunn av sykdom/skade

Spesialskyss og midlertidig skyss på grunn av sykdom/skade

Opplæringsloven § 7-3 gir elever som har varige eller midlertidige sykdom, skade og funksjonsnedsettelse rett til fri skoleskyss uavhengig av avstand mellom hjem og skole.

For elever med funksjonsnedsettelse og elever med midlertidige sykdom/ skadde elever, som etter legeerklæring har behov for spesielt tilrettelagt skyss, skal det sørges for daglig skyss til nærskolen uten hensyn til minsteavstanden.

Søknadsfristen for spesialskyss er 20.mai for kommende skoleår, og oppdatert lege- eller sakkyndigattest skal vedlegges hver søknad. Søknader uten nødvendig dokumentasjon vil ikke bli behandlet.

Inntil videre sendes søknader pr. Altinn eller brevpost, men søknader skal snart kunne lastes opp i AKTs digitale skoleskyssportal.

Aktuelle søknadsskjemaer:

Søknad sendes skoleskyss@akt.no eller til Agder Kollektivtrafikk AS, Tollbodgata 22, 4611 Kristiansand.