Agder Kollektivtrafikk

Forhåndskjøp reise

 • AKT Nettbutikk

  Oppdater busskortet ditt.

  AKT Nettbutikk
 • AKT Billett-app

  Forhåndskjøp enkeltbilletter.

  AKT Billett-app
Avansert
Skjul reiseplanlegger
Hva er sanntidsinformasjon?

Hva er sanntidsinformasjon?

Sanntidsinformasjonssystemet (SIS) bygger på sammenkobling av GPS-teknologi og informasjon fra kjøretøydatamaskinen i hver enkelt buss. Denne informasjonen gir grunnlag for automatisk å utarbeide prognoser for når bussen forventes å gå fra din holdeplass. Denne informasjonen formidles til passasjerer på skilt/skjermer, nett og mobil.

 

SANNTID PÅ NETT OG MOBIL – Full oversikt

 • Sanntid er tilgjengelig i nett- og mobilversjonen av vår reiseplanlegger og gir deg oppdatert sanntidsinformasjon for alle holdeplassene på Agder. Du kan enkelt søke opp avgangs- og ankomsttider i sanntid for alle holdeplasser, også de som ikke har egen elektronisk sanntidstavle. Dermed har du alltid sanntidsinformasjon lett tilgjengelig, og du får full oversikt over når bussen går fra ditt stoppested.

 • Ved søk i reiseplanleggeren vil alle søkeresultater som inneholder rutetider og ruteinformasjon i sanntid være merket med gult. Øvrige planlagte rutetider basert på ordinær ruteplan (ikke sanntid) vises med hvit tekst.

 • Mobilappen «AKT Reise» tilbyr sanntidsinformasjon for i de samme områdene som de andre reiseplanleggerne våre tilbyr.


SANNTID PÅ HOLDEPLASSENE – Større forutsigbarhet

 • På utvalgte holdeplasser vil elektroniske tavler vise hvor mange minutter det er til avgang for de neste bussene. Når det er mer enn 10 minutter til avgang vises klokkeslett. Når det er mindre enn 10 minutter til avgang vil skiltet vise antall gjenstående minutter. Det vil også bli opplyst på skiltene om eventuelle avvik fra ruteplanen/traseen. Når bussen stopper på en holdeplass med flere ruter og dørene åpnes, vil rute og destinasjon bli oppropt på utvendig høyttaler. Avganger som ikke er koblet til sanntidssystemet vil vises med "ca" foran avgangstidspunktet. Ser du to overlappende biler på skiltet, betyr det at bussen står i saktegående kø.


SANNTID OM BORD PÅ BUSSEN – Bedre informasjon

 • Om bord på bussen vil skjermer gi deg informasjon om de neste stoppestedene på ruten.
  Neste holdeplass vil i tillegg bli automatisk opplest over innvendig høyttaler.
 • De fleste busser vil være utstyrt med store TFT-skjermer. Plasshensyn gjør at enkelte busser benytter mindre, enraders
  LED-skjermer med forenklet informasjon.


TRAFIKKAVVIK - Tryggere reise

 • Ved større avvik og driftsforstyrrelser som sanntidssystemet ikke automatisk fanger opp, vil AKT så raskt som mulig legge ut
  informasjon og servicemeldinger på holdeplasser, nett, mobil og eventuelt om bord på bussen.BEDRE INFORMASJON FOR SVAKSYNTE

 • I alle busser med sanntidssystem vil den neste holdeplassen bussen ankommer  automatisk bli opplest over høyttaler.

 • På utvalgte holdeplasser vil det også bli utplassert  trykknapper med høyttaler som leser opp samme informasjon som på sanntidsskiltet.


BEDRE VERKTØY FOR SJÅFØRER OG BUSSELSKAP

 • På sjåførplass og hos busselskapets trafikkledelse  vil det bli montert skjermer som gir bedre oversikt over trafikkbildet, automatiserer funksjoner i bussen og  forenkler rapportering og kommunikasjon.
 • Sanntid vil forenkle og forbedre kvaliteten på informasjonen på våre kundesentre og ruteopplysningen tlf. 177.


INFORMASJONSPUNKTER

 • Det er opprettet informasjonstavler– «informanter» – på sentrale knutepunkter i Kristiansand.
  I første omgang gjelder dette Markens gate (ved Henrik Wergelandsgate og utenfor Postgården) og Rutebilstasjonen
 • «Informantene» vil vise avganger – i sanntid – for nærliggende holdeplasser, samt annen relevant informasjon om kollektivtilbudet.

SKJERMER PÅ SKOLER OG STØRRE ARBEIDSPLASSER

 

GRØNT LYS FOR BUSSEN

 • I en senere fase av sanntidssystemet vil bussene få  prioritering i lyskryssene. Når bussen nærmer seg et lyskryss, vil trafikklyset skifte til og forbli grønt til bussen har passert. Dette vil bidra til bedre flyt for kollektivtrafikken slik  at bussene kommer raskere dit de skal. Dette vil først komme på plass senere.

 

Informasjon om SANNTID er også tilgjengelig i PDF-format:

LAST NED AKT BROSJYRE OM SANNTID

 

Sanntidsinformasjonssystemet er utviklet av det svenske selskapet Consat AB som kan vise til vellykket implementering av tilsvarende systemer i flere byer, blant annet Göteborg.