Agder Kollektivtrafikk

Forhåndskjøp reise

  • AKT Nettbutikk

    Oppdater busskortet ditt.

    AKT Nettbutikk
  • AKT Billett-app

    Forhåndskjøp enkeltbilletter.

    AKT Billett-app
Avansert
Skjul reiseplanlegger
Ledsagertjeneste

Ledsagertjeneste

Busselskapene som kjører på kontrakt for Agder Kollektivtrafikk AS er underlagt ordningen med ledsager.

 

Ledsagerordninger:

Rutebilselskapene som kjører etter avtale med AKT forholder seg i dag til to ulike ordninger som gir rett til gratis ledsager på buss:

 

Ledsagerbevisordningen 

Ledsagerbevisordningen gir innehaver av ledsagerbevis rett til å ta med ledsager gratis på lokalbussene i Agder. Brukeren betaler billett/bruker busskort på ordinær måte, mens ledsager reiser gratis. Det er angitt på ledsagerbeviset hvor mange ledsagere brukeren eventuelt kan ta med.

 

Transporttjenesten for funksjonshemmede 

Brukere av Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder

Brukere av Transporttjenesten for funksjonshemmede fikk fra 1. januar 2014 nye brukerkort. Dette er et plastkort, påført navn, brukernummer og brukergruppe. Kortene utstedes ikke med bilde. Sammen med annen gyldig legitimasjon, gir brukerkortet rett til å reise med buss med gratis ledsager. Retten til gratis ledsager gjelder brukere i alle brukergrupper. Det vil si at brukeren løser billett på vanlig måte, mens ledsager reiser gratis.

Se nærmere informasjon på Agder fylkeskommunes hjemmesider