Agder Kollektivtrafikk

Forhåndskjøp reise

 • AKT Nettbutikk

  Oppdater busskortet ditt.

  AKT Nettbutikk
 • AKT Billett-app

  Forhåndskjøp enkeltbilletter.

  AKT Billett-app
Avansert
Skjul reiseplanlegger
Refusjonsregler for busskort (AKT)

Refusjonsregler for busskort (AKT)

Her finner du en oversikt over hvilke regler som gjelder for refusjon av busskort på Agder.


REFUSJONSREGLER FOR BUSSKORT I AKT

Generelt

 • Engangsgebyr refunderes ikke, uavhengig av type kort.
 • For kort med elektronisk feil vil kunden få nytt kort gratis.
 • Det utbetales ikke kontanter i forbindelse med refusjon. Restverdi overføres nytt kort / ny periode.
 • Mistet og stjålet kort kan bli sperret. Sperret kort er tapt for kunden og vil bli inndradd av sjåfør. Ta vare på kvittering fra siste oppdatering.


Periodekort/Reisepenger (verdikort)

 • Busskort med elektronisk feil
  Restverdien vil bli lagt inn på det nye kortet dersom en kan lese ut restverdien på kortet eller kunden kan dokumentere restverdien ved kvittering eller utskrift fra nettbutikk. 


 • Busskort som er mistet 
  Mistet kort erstattes mot kvittering. Mistet kort vil bli sperret og er tapt for kunden. Ved bruk av sperret kort på bussen vil kort bli inndradd av sjåfør. Kort må dokumenteres med kvittering. Kunden må betale kr 70,- for nytt kort. Sperring av kort kan kun utføres ved personlig oppmøte på et av AKTs kundesentre.


 • Busskort som er meldt stjålet
  Forutsetningen er at tyveriet er meldt til politiet og at kopi av anmeldelsen leveres Agder Kollektivtrafikk AS. Kunder må dokumentere restverdien med kvittering eller utskrift fra nettbutikk. Kunden må betale kr 20,- for nytt kort. 


 • Ved innehavers sykdom
  Deler av perioden kan utsettes ved innehavers sykdom med 100 % sykemelding. Beregning av utsatt periode gjøres fra første sykedag og ut gyldighetsperioden. Kortet må ha vært ubrukt i sykemeldingsperioden. 


 • Busskort som er skadet
  Restverdien på skadet kort blir lagt inn på nytt kort.  Kunden må betale kr 70,- for nytt kort. Sperring av kort kan kun utføres ved personlig oppmøte på et av AKTs kundesentre.Reisepenger (verdikort)

 • Gyldighet
  Påfylt beløp er gyldig i to år fra siste påfyllingsdato. Eventuell avslutning av busskort med reisepenger utbetales via bankkonto.


Tilleggstakst

 • Billettkontroll
  Passasjerer som ikke kan fremvise gyldig billett eller busskort ved billettkontroll, må betale en ekstratakst på kr 750,-. Det samme gjelder ved forsøk på misbruk av egne eller andres kort. Studenter som reiser på studentkort, og som ved billettkontroll ikke kan vise gyldig studentbevis med semesteravgift/lærlingekontrakt, må betale gjeldende ekstratakst.
Feilaktig bruk av andres kort kan bli anmeldt. Slike kort vil bli inndradd på stedet.

 

oppdatert pr feb 2017