Koronavirus

På linjer med utgangspunkt i Arendal og Froland er det kun lov å sitte på annethvert sete fra 08.03. Arendal har innført rødt nivå fra barnehager til videregående, mens Grimstad, Lillesand og Birkenes har rødt på videregående – gult på ungdomstrinnet. I Kristiansand skal munnbind benyttes i det offentlige rom innendørs av personer over 12 år. Rødt nivå på videregående skoler i Kristiansand og Vennesla og ungdomsskoler i Kristiansand. Se temasider med status og reiseråd

Flexikort i Kristiansandsområdet

Flexikort i Kristiansandsområdet

Kjøp Flexikort på reisekort. Flexikort passer for deg som reiser av og til i Kristiansandsområdet

Flexikort for Kristiansandsområdet

Priser pr 1. februar 2021.

Busskortet anskaffes første gang på bussen/kundesentre. 

10 reiser kr 235,-  *
20 reiser 
kr 390,-  *

  • Gyldig i hele Kristiansandsområdet, dvs. Kristiansand og Vennesla (inkludert Øvrebø).
  • Flexikort er uavhengig av alderskategori.
  • Flexikort kan brukes til å betale for flere på samme reise.
  • Overgangstid gjelder 60 minutter fra første påstigning.
  • Flexikort gjelder ikke på nattbuss, flybuss og kommersielle ekspressbusser.
  • Tilgjengelig for oppdatering i nettbutikken.

 *= Øremerkede midler til Kristiansandsområdet i statsbudsjettet
I statsbudsjettet for 2021 er Kristiansand og en del andre byområder i Norge, tildelt 20 millioner kroner i øremerkede midler til reduserte billettpriser. Prisreduksjonen vil begrenses til Flexikort, periodebilletter 30 dager og periodebillett voksen 180 dager, og vil være av ubestemt varighet.

Klikk for stort bilde 

Flexikort er uavhengig av alderskategori og kan brukes til å betale for flere på samme reise. Overgangstid gjelder 60 minutter fra første påstigning. Flexikort gjelder ikke på nattbuss, flybuss og kommersielle ekspressbusser. Flexikort kortet er tilgjengelig for oppdatering i nettbutikken.

Kjøp av Flexikort i nettbutikken: Merk at kjøpet i nettbutikken ikke kan garanteres å kunne benyttes på bussen før neste dag kl 05.00. Dette fordi billettmaskinene i bussene ikke er online til enhver tid og dermed ikke mottar kjøpet fra nettbutikken direkte. Meldingen "På vei til kort" betyr at reiseproduktet lastes til busskortet når busskortet aktiveres på kortleseren om bord på bussen.   Se nærmere info om kjøp i nettbutikken her

 

Utsalgssteder for billetter