Nye priser 1. februar/koronavirus

1. februar endres prisene på AKTs billetter, se oversikt over nye priser. Fra 9. desember er det påbudt å bruke munnbind på kollektivtransport hvor det ikke er mulig å holde 1 meter avstand. Nattbusser innstilles i Kristiansandsområdet. Se gjeldende reiseråd og info om koronaviruset i kollektivtrafikken  

Flexikort i Kristiansandsområdet

Flexikort i Kristiansandsområdet

Kjøp Flexikort på reisekort. Flexikort er et klippekort med 10 eller 20 reiser og passer for deg som reiser av og til i Kristiansandsområdet

Nye priser fra 1. februar 2002, se mer informasjon om nye priser

Hvordan kjøpe billetten?

Billetten selges på reisekort

  • Kundesenter
  • AKT Nettbutikk. Du må ha reisekort tilgjengelig (anskaffes på våre kundesentre)
  • Ombord hos sjåfør (kontant eller med bankkort). Du må ha reisekort tilgjengelig (anskaffes på våre kundesentre)

Flexikort for Kristiansandsområdet

Priser pr 1. februar 2021.

Busskortet anskaffes første gang på bussen/kundesentre. 

10 reiser kr 235,-  *
20 reiser 
kr 390,-  *

  • Gyldig i hele Kristiansandsområdet, dvs. Kristiansand og Vennesla (inkludert Øvrebø).
  • Flexikort er uavhengig av alderskategori.
  • Flexikort kan brukes til å betale for flere på samme reise.
  • Overgangstid gjelder 60 minutter fra første påstigning. Husk å lese av Flxikortet på kortleser ved hver ny påstigning.
  • Flexikort gjelder ikke på nattbuss, flybuss og kommersielle ekspressbusser.
  • Tilgjengelig for oppdatering i AKT nettbutikk.

 *= Øremerkede midler til Kristiansandsområdet i statsbudsjettet
I statsbudsjettet for 2021 er Kristiansand og en del andre byområder i Norge, tildelt 20 millioner kroner i øremerkede midler til reduserte billettpriser. Prisreduksjonen vil begrenses til Flexikort, periodebilletter 30 dager og periodebillett voksen 180 dager, og vil være av ubestemt varighet.

les av busskortet på kortleser ved hver påstigning - Klikk for stort bildeVær oppmerksom på at du kan fylle på flere 10/20 reiser. Selv om man fyller på flere  Flexireiser, vil kortleseren i bussen vil kun lese av den aktive "pakken", mens det som ikke er tatt i bruk, ligger i "bakgrunnen" og venter på å bli aktivisert. Dette betyr eksempelvis at hvis en fyller på et Flexikort med 10+10+10+10 reiser = 40 reiser, så vil ikke billettsystemet telle ned 40, 39, 38 ,37 osv reiser, men telle ned først en "pakke" fra 10, 9 ,8 ….. deretter ny "pakke" 10, 9, 8, 7 … så ny "pakke" 10, 9, 8, 7 i kortleseren. . 

Kjøp av Flexikort i nettbutikken: Merk at kjøpet i nettbutikken ikke kan garanteres å kunne benyttes på bussen før neste dag kl 05.00. Dette fordi billettmaskinene i bussene ikke er online til enhver tid og dermed ikke mottar kjøpet fra nettbutikken direkte. Meldingen "På vei til kort" betyr at reiseproduktet lastes til busskortet når busskortet aktiveres på kortleseren om bord på bussen.   Se nærmere info om kjøp i nettbutikken