30-dagersbillett barn, ungdom, ung voksen, voksen og honnør