Agder Kollektivtrafikk

Forhåndskjøp reise

 • AKT Nettbutikk

  Oppdater busskortet ditt.

  AKT Nettbutikk
 • AKT Billett-app

  Forhåndskjøp enkeltbilletter.

  AKT Billett-app
Avansert
Skjul reiseplanlegger

Trafikkflyt

20.JUN 2019 | 09:00
Kristiansand: Kjevik

Lokalbuss linje 35 får ny holdeplass på Kjevik fra 24.06.19. Flybussen betjener ikke lenger Vågsbygd fra samme dato.

06.MAI 2019 | 13:22
Lyngdal-Flekkefjord: E39

Fosselandstunellen stengt til og med torsdag 20. juni, omkjøring via Gamle Fosselandsheia. Enkelte avganger linje 250 - 256 har tidligere avgangstider i stengeperioden.

03.MAI 2019 | 09:24
Arendal-Tvedestrand: E18

Endringer i rutetilbudet i forbindelse med åpning av ny E18

Alle trafikkmeldinger
Lyngdal-Flekkefjord: E39

Lyngdal-Flekkefjord: E39

Fosselandstunellen stengt til og med torsdag 20. juni, omkjøring via Gamle Fosselandsheia. Enkelte avganger linje 250 - 256 har tidligere avgangstider i stengeperioden.

Bruk vår reiseplanlegger eller app AKT Reise til å finne informasjon om konkrete avganger. Du vil da få prognoser for når din avgang er forventet å gå fra din holdeplass. Avgangstider finner du ved å søke opp din holdeplass i rutesøk på akt.no (husk å bruke klokkeslett og datoer etter 20. mai som reisedato for å finne korrekte avgangstider). Ruteopplysning på telefon; AKT Flekkefjord tlf 38 37 25 00.

Se egen ruteplan for linje 250-256 i omkjøringsperiode Fosselandstunnelen uke 21-26 her

Forsinkelser må påregnes, husk å beregne god tid i forhold til viktige avtaler.

 • NB! Fra fredager kl. 1200 t.o.m. søndag gjelder ordinær ruteplan.
 • Kristi Himmelfartsdag samt 1. og 2. Pinsedag kjøres ordinære søndagsruter.
 • Fredag 31. mai: Skolebussene kjøres kun til og fra videregående skoler.

Oppdaterte rutetider finner du i reiseplanlegger eller i vår mobil-app, «AKT-Reise».

Last ned AKT Reise: 
      

 

Oppgradering av tuneller:

Oppgradering av tuneller på strekningen E39 Lyngdal-Flekkefjord medfører periodevis omkjøring og stening på deler av E39. 

Statens vegvesen skal gjennomføre oppgradering av tunneler i 2019 og 2020 på strekningen E39 mellom Lyngdal og Flekkefjord. Arbeidene vil ha konsekvenser for trafikkavvikling og ved gjennomføring av tiltakene er det helt nødvendig å stenge tunnelene i perioder. Tunellene som skal oppgraderes i 2019-2020 er Fosselandstunnelen, Fedaheitunnelen, Teistedalstunnelen og Vatlandstunnelen. Se nærmere informasjon om konsekvenser for kollektivtrafikken ved stenging av de ulike tunnelene nedenfor:

Fosselandstunnelen:

 20. mai - til og med 20. juni (NB! oppdatert sluttdato)

 • Omkjøring via gamle Fosselandsheia i stengeperioder
 • Det blir kolonnekjøring med trafikk i en retning om gangen og det må påregnes ventetid inntil 30 min.
 • Av den grunn kjøres flere avganger på linje 250 tom 256 tidligere enn normalt i denne perioden. Avgangstid finner du ved å søke opp din holdeplass i rutesøk på akt.no (husk å bruke datoer etter 20. mai som reisedato) eller i ruteplan ovenfor. Ruteopplysning på telefon; AKT Flekkefjord tlf 38 37 25 00.
 • E39 vil være åpen for ordinær trafikk i helgene fra fredag kl.12:00 . Dessuten blir E39 åpen 30.05.2019 (Kristi himmelfartsdag) og 10.06 (2.pinsedag).

 

Fedaheitunnelen, Teistedalstunnelen, Vatlandstunnelen:

Fedahei-, Teistedal- og Vatland- tunnelene har følgende foreløpige gjennomføringsplan:
Fv. 551 fra Farsund/Åpta via Opofte til Liknes vil i hele perioden være åpen for all trafikk, men påkjøring til E39 ved Opofte er stengt.

15. august - 15. desember 2019:

 • Tunnelrehabilitering med omkjøring via Fv.461 (tidligere E39) gjennom Liknes. E39 stenges for trafikk fra øst ved Handeland og inne i Fedaheitunnelen ved avkjøring til Kvinesdal for trafikk fra vest.
  I denne perioden pågår det paralelle arbeider i både Vatlandstunnelen, Teistedaltunnelen og østre del av Fedaheitunnelen.

15. desember 2019 - 1. mars 2020:

 • E39 er åpen for all trafikk

1. mars 2020 - ferdigstillelse våren 2020:

 • Siste fase av tunneloppgraderingen omfatter tiltak i vestre del av Fedaheitunnelen. Dette vil kunne gi noe redusert fremkommelighet på E39 i perioder og fortrinnsvis på natt når trafikken er liten. Omkjøring via Feda sentrum kan også bli nødvendig i den forbindelse.