Agder Kollektivtrafikk

Forhåndskjøp reise

 • AKT Nettbutikk

  Oppdater busskortet ditt.

  AKT Nettbutikk
 • AKT Billett-app

  Forhåndskjøp enkeltbilletter.

  AKT Billett-app
Avansert
Skjul reiseplanlegger

Trafikkflyt

15.OKT 2020 | 14:21
Agder: coronapandemi

Status for kollektivtrafikken på Agder

24.SEP 2020 | 10:53
Kristiansand: Lund

Holdeplass Marvikskrysset retning mot sentrum stenges midlertidig fra 28.09

17.SEP 2020 | 13:39
Mandal: Dølebru

Holdeplass Dølebru er ikke lenger i bruk. Benytt holdeplass Suvatne.

Alle trafikkmeldinger
Kristiansand: Havnegata

Kristiansand: Havnegata

Anleggsarbeid i Havnegata/rutebilstasjonen fra 12.08

Oppdatert 10.08.20

Innkjøring til rutebilstasjonen fra Vestre Strandgate blir stengt fra og med onsdag 12. august (opprinnelig tirsdag 11. august) 2020. Fra 14. august flyttes anleggsområdet også til Vestre Strandgate.
Kjøretraséer er inntegnet på kart.

I perioden 12. august 2020- til august 2021

 • Linje 35, 36, 100, 100E og 139 mot Kristiansand kjører Tollbodgata helt ned til Havnegata og inn på
  rutebilstasjonen (sort strek i kart). Påstigningsholdeplasser uendret.
 • Linje 40, 41, 45, 46 og 200 mot Kristiansand kjører Havnegata forbi innkjøring mot Henrik Wergelands gate og
  snur på kaia for å komme inn på rutebilstasjonen (rød strek i kart). Ankomster til rutebilstasjonen som
  fortsetter videre til sykehuset eller Universitetet kjører som normalt og benytter holdeplass 14. Avganger fra
  sykehuset og Universitetet via rutebilstasjonen kjører ned Tollbodgata helt ned til Havnegata og inn på
  rutebilstasjonen. Påstigningsholdeplasser uendret.
 • Linje 170 mot Kristiansand kjører Gartnerløkka – rundkjøring Samsen – ned Havnegata og snur på kaia for å
  komme inn på rutebilstasjonen (rød strek i kart). Påstigningsholdeplasser uendret.

I perioden 11. august 2020- 13. august 2020

 • Linje M1, M2, M3, M4, 12 og 51 vestover kjører som normalt til og med torsdag 13. august (Vestre Strandgt).
 • Linje 13, 15, 19, 30 og 32 nordover kjører som normalt til og med torsdag 13. august (Vestre Strandgt). Påstigningsholdeplasser uendret.

I perioden 14. august - desember 2020

 • Linje 13, 15, 19, 30 og 32 nordover: Fra fredag 14. august må disse linjene kjøre ned i Havnegata og gjennom
  rutebilstasjonen til holdeplass A i Vestre Strandgate (grønn strek i kart).

I perioden 14. august- august 2021

 • Linje M1, M2, M3, M4, A2, 12 og 51 vestover: Fra fredag 14. august kjører bussene Tollbodgata helt ned til
  Havnegata og inn på midlertidig holdeplass i Havnegata som vist i kart (erstattes holdeplass B i Vestre
  Strandgate). Kjører videre vestover via Havnegata til rundkjøring Samsen (blå strek i kart). Påstigningsholdeplasser uendret.


.