Økt sikkerhet ved betaling i AKT Billett

Økt sikkerhet ved betaling i AKT Billett

Ved kjøp i vår billettapp AKT Billett kan du bli bedt om å godkjenne beløp over en viss sum med bankid/3D Secure.

Har du opplevd å måtte betale AKT Billett via Bank ID?

Krav om Bank ID/3D Secure ved kjøp med bankkort

1. januar 2021 ble det iverksatt nye og strengere regler for identitetskontroll av kunder i forbindelse med bankkortkjøp over hele Europa. Målet er å beskytte kundene bedre mot bankkortsvindel, ved at kundens bank får mer ansvar for kontroll og risiko på vegne av sine kunder. Kunder kan derfor oppleve at de oftere må bekrefte sine kjøp med Bank ID. Dette er EUs nye tiltak som skal sikre transaksjonssikkerheten. Noen opplever at dette også skjer gjentatte ganger, også ved mindre beløp.

Identitetskontroll styres av bankene, ikke AKT

Det er din bankforbindelse, og ikke AKT som styrer identitetskontrollen. Det er også de enkelte bankene som bestemmer hva beløpsgrensen er for godkjenning med 3D Secure.

Kjøp av billett i AKT Billett

Du må godkjenne med Bank ID på alle kjøp over 300 kr, men det vil av og til også komme på lavere beløp. Det er din egen bank som avgjør om kjøpet må godkjennes med Bank ID og dette kan også variere fra bank til bank. AKT (eller vår underleverandør av mobilbilletten) har ingen innflytelse på hvor ofte dette vil inntre. Denne ekstra sikkerhetskontrollen kommer til å inntreffe i alle apper og nettsteder hvor du bruker betalingskort. Det er derfor ikke bare i AKT Billett du vil oppleve dette.

Selv om du har lagret betalingskortet i AKT Billett-appen og kun kjøper enkeltbilletter eller andre typer billetter med lav pris, vil du altså kunne oppleve å måtte bruke Bank ID for å få billetten.

Dette kan særlig få konsekvenser for deg om:

  • Du har barn som har lagret ditt betalingskort i sin app.
  • Du er vant til å bruke appen uten Bank ID og opplever at det er unødvendig mange steg for å kunne kjøpe billett
  • Du ikke har Bank ID på mobilen, og kodebrikken ikke er tilgjengelig. Da må du enten:
    • Skaffe deg Bank ID på mobil.
    • Benytte alternativ betalingsmåte. Merk at det kan fortsatt skje at du blir avkrevd 3-DS gjennom Vipps, PayPal eller ApplePay.

Hva er 3-D Secure (3-DS)

  • 3-DS minimerer kortutsteders (bankens) risiko ved netthandel, og fungerer som en PIN-kode på nett.
  • 3-DS betyr sikker identifikasjon av kortholder, dvs. eieren av betalingskort, ved nettkjøp.

Den ekstra sikkerheten består i en ekstra sikkerhetssjekk når du betaler med betalingskort. Du får opp et nytt vindu der du skal bekrefte identiteten din via 3-DS. Den vanligste måten å gjøre dette på er via Bank ID, enten via kodebrikke og passord eller Bank ID på mobil. 3-DS minimerer bankens risiko ved netthandel, siden ingen andre enn kortholder kan bruke kortet i en sikker nettbutikk