Koronavirus

På linjer med utgangspunkt i Arendal og Froland er det kun lov å sitte på annethvert sete fra 08.03. Arendal har innført rødt nivå fra barnehager til videregående, mens Grimstad, Lillesand og Birkenes har rødt på videregående – gult på ungdomstrinnet. I Kristiansand skal munnbind benyttes i det offentlige rom innendørs av personer over 12 år. Rødt nivå på videregående skoler i Kristiansand og Vennesla og ungdomsskoler i Kristiansand. Se temasider med status og reiseråd

Nye websider og ny logo

Nye websider og ny logo

Agder kollektivtrafikk har foretatt en oppussing av den visuelle profilen. 19. januar lanserte AKT sin nye profil og nye websider.

En digital revolusjon

I løpet av de siste årene har AKT gjort store endringer i måten vi kommuniserer med deg som kunde på. Tidligere var kundekontakten ofte preget av at du måtte oppsøke et kundesenter for å kjøpe reiseprodukter, få informasjon eller annen hjelp til å benytte kollektivsystemet. De senere årene har AKT og resten av bransjen gjennomgått en digital revolusjon, hvor du som kunde er selvhjulpen, enten det dreier seg om å planlegge reisen eller betale for reisen. Vår gamle logo og profil har ikke vært godt nok tilpasset den nye hverdagen, blant annet gjennom digitale ikoner for apper etc.

Et mer fremtidsrettet uttrykk

For å kunne kommunisere mer effektivt har vi derfor sett det som nødvendig å gjøre en liten tilpasning av tidligere logo og profil. For deg som kunde innebærer dette ikke andre endringer enn at du vil se ny profil og logo på AKTs ulike produkter/artikler. Den nye profilen og logen vil innfases fortløpende etterhvert som AKTs produkter løper ut. I en overgangsfase vil du derfor kunne oppleve å se både gammel og ny logo. Produkter og effekter med gammel logo, vil fungere som før logoendringen.

logo AKT - Klikk for stort bilde  

Ny websider for å møte fremtiden

Websidene blir vanligvis benyttet flere tusen unike brukere hver dag, og er en viktig kilde til informasjon for svært mange på Agder. De nye websidene er enda bedre tilpasset en hverdag på farten, på mobilskjermen. Med responsivt design får du den samme informasjonen enten du leser websidene på mobilskjerm, tablet eller pcskjerm. Som tidligere finner du all informasjon om klogo akt.no - Klikk for stort bildeollektivtrafikken på akt.no, du trenger ikke å gjøre noen endringer for å se de nye websidene. Du vil finne informasjon om å planlegge reisen din, betale for reisen din og ellers annen kundeserviceinformasjon. Søker du informasjon om skoleskyss finner dette på et eget område. 

    

Billetter, busser og sjåfører er de samme som før

Utover dette vil logooppgraderingen ikke innebære andre endringer for deg som kunde. Bussrutene er de samme som før, billettene er de samme som før som du kjøper på samme måte som tidligere og sjåførene/busselskapene er de samme som før. Hvis du har busskort eller andre effekter med gammel logo, vil disse fremdeles fungere i uoverskuelig fremtid. Du trenger derfor ikke gjøre noe aktivt i forbindelse med denne profilendringen.