Lag din egen sanntidsskjerm

Sanntidsinformasjon på skjermer i dine lokaler gjør det lettere for ansatte og besøkende å bli kjent med kollektivtilbudet som finnes i nærheten. Du kan nå lage din egen sanntidsskjerm helt gratis!

Du kan lage flere holdeplasser på hver skjermvisning

Hvis du ønsker å ha med flere holdeplasser i samme skjerm, kan du enkelt gjøre det ved inkludere flere holdeplasser i skjemaet som du finner bak knappen nedenfor. På selve skjermen vil det tydelig fremkomme hvilken holdeplass avgangen går fra.

   

Velg antall avganger/rader du ønsker å vise på skjermen

Du kan velge ulikt antall rader du skal vise på sanntidsskjermen, avhengig av skjermens størrelse, plassering fra publikum, plassering i rommet etc. Prøv deg frem med hva du føler er best i din situasjon, det er enkelt å bytte til flere/færre rader hvis du ønsker det. Du kan velge fra 5 til 50 avganger pr. skjerm.

Skill ut bussens kjøreretning fra "Destinasjon"

Merk at denne sanntidsskjermgeneratoren lager sanntidsskjerm for alle retninger bussen kjører på holdeplassen. Det er derfor ikke mulig å kun velge én retning av gangen eller splitte skjermen i ulike kjøreretninger. Velger du for eksempel holdeplass "Vågsbygd senter" vil sanntidsskjermen vise bussavgangene i begge retninger, fra byen og til byen. Du må derfor se på Destinasjon (på skjermen)  for å se hvilken retning bussen kjører.

Lenke til skjema hvor du kan lage din egen sanntidsskjerm

Lag din egen sanntidsskjem