Hvor er bussen?

Se bussen "live" i sanntidskartet i reiseplanleggeren og følg bevegelsene til alle busser på Agder. 

 Visning av bussen "live" i kart

Sanntidsinformasjonssystemet bygger på sammenkobling av GPS-teknologi og informasjon fra kjøretøydatamaskinen i hver enkelt buss. Denne informasjonen gir grunnlag for automatisk å utarbeide prognoser for når bussen forventes å gå fra din holdeplass og formidles til passasjerer på skilt/skjermer, nett og mobil.

Sanntidssystemet klarer ikke alltid å fange opp plutselige hendelser som skjer i trafikken og lage nye prognoser ut fra dette. I sentrumsområder kan eksempelvis bussene ofte bli sittende fast i en «rød bølge» i trafikklysene, eller det kan skje trafikkulykker som gjør at trafikken stopper opp og at minuttene teller sakte ned på sanntidsskjermen på holdeplassen. Da hender det av og til at man som kunde blir usikker på om bussen virkelig er på vei til holdeplassen der du venter. 

bilde som viser passasjer som holder ut hånden for å stoppe bussen - Klikk for stort bildeDa er det godt å vite at du i reiseplanleggeren kan få en bekreftelse på hvor bussen befinner seg og få en trygghet for at bussen faktisk er på vei til din holdeplass. Du må da bruke kartfunksjonen i reiseplanleggeren til å vise bussen "live" i kart. 

Merk at visningen av buss i kart kun fungerer når du bruker avgangslisten fra holdeplassen i AKT Reise, mens du i webutgaven av reiseplanleggeren også kan se bussene i kartet i reiseplanleggeren fra holdeplass til holdeplass.

Slik får du frem visning av bussen i kart i appen AKT Reise

  • Søk opp avganger fra en holdeplass i AKT-Reise på ordinær måte
  • Trykk på knappen Kart
  • Du vil da se nøyaktig hvor din bussavgang befinner seg og at bussen beveger seg mot din holdeplass i kartet 

Merk at bussen ikke vil være synlig i kartet før bussen har startet kjøringen på den aktuelle turen/avgangen.I reiseplanleggeren på web vil bussene vises direkte i kartet for holdeplassene du ønsker reiseinformasjon fra. 

I reiseplanleggeren i AKT Reise hvor du gjør rutesøk fra en holdeplass til en annen holdeplass vil du ikke få frem bussavgangen i kartet.