Koronavirus

På linjer med utgangspunkt i Arendal og Froland er det kun lov å sitte på annethvert sete fra 08.03. Arendal har innført rødt nivå fra barnehager til videregående, mens Grimstad, Lillesand og Birkenes har rødt på videregående – gult på ungdomstrinnet. I Kristiansand skal munnbind benyttes i det offentlige rom innendørs av personer over 12 år. Rødt nivå på videregående skoler i Kristiansand og Vennesla og ungdomsskoler i Kristiansand. Se temasider med status og reiseråd

Gjeldende reiseråd under koronapandemien

Gjeldende reiseråd under koronapandemien

På busslinjer med utgangspunkt i Arendal og Froland innføres seterestriksjoner hvor annethvert sete skal benyttes fra 08.03. Arendal har innført rødt nivå fra barnehager til videregående, mens Grimstad, Lillesand og Birkenes har rødt på videregående – gult på ungdomstrinnet. I Kristiansand skal munnbind benyttes i det offentlige rom innendørs, også på busser. Rødt nivå for videregående skoler i Kristiansand og Vennesla, rødt nivå for ungdomsskoler i Kristiansand.

For å støtte opp under viktige samfunnsfunksjoner, opprettholder AKT driften og tilbudet i kollektivtrafikken på et så høyt nivå som mulig under de rådende forhold. For å kunne holde kollektivtrafikken i gang ønsker vi å begrense kontakten mellom passasjerer og sjåfører i størst mulig grad. Vask av kontaktflater har prioritet. Husk at selv om vi har forsterket renholdsrutinene er det viktig at alle følger helsemyndighetenes rutiner om hånd- og hostehygiene, se revidert utgave pr 23.11.20 av Helsedirektoratets smittevernveileder for kollektivtrafikk. 

Sjekk bussavganger hvor det er rapportert smitte på Agder i løpet av den siste perioden

Geografiske forskjeller i smitteverntiltak

Det kan være utfordrende å holde oversikt over smittevernrådene i de ulike delene av fylket. Nedenfor finner du smitteverntiltak som gjelder for kollektivtrafikken på ulike deler av Agder, knyttet til bruk av munnbind, hvor man stiger på bussen, betaling ombord og sittekapasitet.

Gjeldende reiseråd for kollektivtrafikken på Agder

 • Fra 08.03: På busslinjer som har utgangspunkt i Arendal og Froland innføres seterestriksjoner. Det medfører at det kun er lov å sitte på annethvert sete 
 • Arendal har innført rødt nivå fra barnehager til videregående, mens Grimstad, Lillesand og Birkenes har rødt på videregående – gult på ungdomstrinnet. Froland har rødt nivå på barnetrinn. 
 • I Kristiansand skal munnbind benyttes i det offentlige rom innendørs. Munnbind skal benyttes på bussen hvis du er over 12 år. Så fremt munnbind benyttes er det tillatt å sitte skulder ved skulder. Elever kan dermed sitte sammen på skoleskyssen så lenge det benyttes munnbind. Alle busspassasjerer oppfordres til å ta med eget munnbind på bussen. Munnbindet skal tas på før reisen starter, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og du har forlatt bussen. FHI anbefaler at barn under ungdomsskolealder ikke skal bruke munnbind. Det kan også være medisinske årsaker eller andre årsaker til at enkelte ikke kan eller skal benytte munnbind. Kast engangsmunnbindet som vanlig avfall. Tøymunnbind oppbevares i pose til det vaskes. Se råd fra Folkehelseinstituttet om bruk av munnbind
 • Det er tillatt å stige på bussen via fremdør på alle busser på Agder for å lese av busskort/mobilbillett eller kjøpe billett med bankkort. Ingen kontantbetaling. Vi anbefaler å ha gyldig billett før du går om bord –dette for å minimere direkte kontakt mellom sjåfør og passasjer. Forhåndskjøpt enkeltbillett eller periodebillett kan kjøpes i mobilbilletten AKT Billett. Har du busskort kan du oppdatere periodebilletter/Flexikort i AKT Nettbutikk, samt fylle på Reisepenger. Se anbefalte betalingsmetoder for kjøp av billett under koronapandemien
 • Tilnærmet full sittekapasitet på samtlige busser på Agder, bortsett fra linje 170 Kristiansand - Evje - Hovden, hvor det er plassbegrensning mellom Evje og Hovden. Se hvordan du finner ut om det er ledig kapasitet på bussen du venter på
 • Følg anvisninger om sitteplasser som er tillatt i bruk.
 • I Kristiansandsområdet anbefaler vi at du fremdeles benytter bakdør og leser av forhåndskjøpt billett på kortleseren ved bakdøren
 • Husk at du kan bli bedt om å vise gyldig billett i en eventuell billettkontroll
 • AKTs kundesentre har ordinære åpningstider. Husk på avstandsbegrensningene, maks 3-4 kunder i kundesenteret i Kristiansand og Arendal samtidig, færre i Lyngdal og Flekkefjord.
 • Hold avstand til sjåfør og medpassasjerer for å begrense smitterisiko.
 • Når du går av bussen, benytt bakdøren. La avstigende passasjerer forlate bussen, før du selv går på. 

Ordinære linjer:

 • Alle bussavganger på Agder kjører etter vanlig rutetabell.
 • Båtruter i Kristiansand kjøres som normalt, men med redusert kapasitet om bord.

Skoleskyss:

 • Arendal har innført rødt nivå fra barnehager til videregående, mens Grimstad, Lillesand og Birkenes har rødt på videregående – gult på ungdomstrinnet
 • Det innføres rødt nivå for videregående skoler i Kristiansand og Vennesla og ungdomsskoler i Kristiansand. Dette medfører redusert skoletilbud for elevene, skoleskyss kjører likevel med normal ruteplan. Se ytterligere informasjon om bruk av munnbind og sitterestriksjoner under skoleskyss og korona. 
 • Resten av Agder har foreløpig ingen restriksjoner knyttet til skoleskyss.

Nattbusser:

Alle nattbusser er innstilt.

Flybusser: