Koronavirus

Rapportert smitte på linje 36/1933 tirsdag/onsdag 13.04/14.04, linje 170/100 fredag 09.04. Frivillig registrering av reisende på linje 170. Munnbind benyttes på busser av alle over 12 år. Ved bruk av munnbind er det tillatt å sitte skulder ved skulder. Seterestriksjoner i Setesdal.  Se temasider med status og reiseråd.

Gjeldende reiseråd under koronapandemien

Gjeldende reiseråd under koronapandemien

I henhold til de seneste smittevernrådene vil bruk av munnbind gjøre det tillatt å sitte skulder ved skulder, hvis det ikke er mulig å opprettholde minst en meter avstand. Barn under 12 er ikke pålagt å benytte munnbind.

For å støtte opp under viktige samfunnsfunksjoner, opprettholder AKT driften og tilbudet i kollektivtrafikken på et så høyt nivå som mulig under de rådende forhold. For å kunne holde kollektivtrafikken i gang ønsker vi å begrense kontakten mellom passasjerer og sjåfører i størst mulig grad. Vask av kontaktflater har prioritet. Husk at selv om vi har forsterket renholdsrutinene er det viktig at alle følger helsemyndighetenes rutiner om hånd- og hostehygiene, se revidert utgave pr 23.11.20 av Helsedirektoratets smittevernveileder for kollektivtrafikk. 

Bussavganger med innrapportert smitte.

Sjekk bussavganger hvor det er rapportert smitte på Agder i løpet av den siste perioden

Geografiske forskjeller i smitteverntiltak

Det kan være utfordrende å holde oversikt over smittevernrådene i de ulike delene av fylket. Nedenfor finner du smitteverntiltak som gjelder for kollektivtrafikken på ulike deler av Agder, knyttet til bruk av munnbind, hvor man stiger på bussen, betaling ombord og sittekapasitet. Smitteverntiltak er avhengig av smittenivået i de ulike kommunene. En del av våre lengre busslinjer kjører gjennom flere kommuner. Det strengeste tiltaksnivået vil da som oftest være retningsgivende for hele busslinjen.

Gjeldende reiseråd for kollektivtrafikken på Agder

 • Rødt nivå videreføres i uke 15 for Sam Eyde videregående skole og Arendal videregående skole.
 • 5. april: Det innføres gult tiltaksnivå ved de videregående skolene i kommunene Kristiansand, Vennesla, Lillesand og Grimstad.
 • Munnbind anbefales brukt av alle over 12 år på Agder, hvis en ikke klarer å opprettholde en meters avstand. I Bykle og Valle er det påbudt å bruke munnbind. Barn under 12 er ikke pålagt å benytte munnbind. På avgangene i linje 170 Kristiansand-Hovden er det påbudt å bruke munnbind.
 • Ved bruk av munnbind er det lov å sitte skulder ved skulder, bortsett fra linje 170 Evje-Hovden hvor annethvert sete må benyttes.. 
 • Alle busspassasjerer oppfordres til å ta med eget munnbind på bussen. Munnbindet skal tas på før reisen starter, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og du har forlatt bussen. FHI anbefaler at barn under ungdomsskolealder ikke skal bruke munnbind. Det kan også være medisinske årsaker eller andre årsaker til at enkelte ikke kan eller skal benytte munnbind. Kast engangsmunnbindet som vanlig avfall. Tøymunnbind oppbevares i pose til det vaskes. Se råd fra Folkehelseinstituttet om bruk av munnbind
 • Tilnærmet full sittekapasitet på samtlige busser på Agder, bortsett fra linje 170 Kristiansand - Evje - Hovden, hvor det er plassbegrensning mellom Evje og Hovden (munnbind skal også benyttes på denne strekningen). I forbindelse med påsketrafikken er det innført frivillig registrering av reisende mellom Kristiansand og Hovden, ved hjelp av QR-kode og registrering direkte på bussen du skal reise med. Kristiansand kommune samler inn og administrer dataene. Data slettes etter 14 dager.  Se informasjon om registrering fra Kristiansand kommune
 • Det er tillatt å stige på bussen via fremdør på alle busser på Agder for å lese av busskort/mobilbillett eller kjøpe billett med bankkort. Ingen kontantbetaling. Vi anbefaler å ha gyldig billett før du går om bord –dette for å minimere direkte kontakt mellom sjåfør og passasjer. Forhåndskjøpt enkeltbillett eller periodebillett kan kjøpes i mobilbilletten AKT Billett. Har du busskort kan du oppdatere periodebilletter/Flexikort i AKT Nettbutikk, samt fylle på Reisepenger. Se anbefalte betalingsmetoder for kjøp av billett under koronapandemien
 • Følg anvisninger om sitteplasser som er tillatt i bruk. Se hvordan du finner ut om det er ledig kapasitet på bussen du venter på
 • I Kristiansandsområdet anbefaler vi at du fremdeles benytter bakdør og leser av forhåndskjøpt billett på kortleseren ved bakdøren
 • Husk at du kan bli bedt om å vise gyldig billett i en eventuell billettkontroll
 • AKTs kundesentre har ordinære åpningstider. Husk på avstandsbegrensningene, maks 3-4 kunder i kundesenteret i Kristiansand og Arendal samtidig, færre i Lyngdal og Flekkefjord.
 • Hold avstand til sjåfør og medpassasjerer for å begrense smitterisiko.
 • Når du går av bussen, benytt bakdøren. La avstigende passasjerer forlate bussen, før du selv går på. 

Ordinære linjer:

 • Alle bussavganger på Agder kjører etter vanlig rutetabell.
 • Båtruter i Kristiansand kjøres som normalt, men med redusert kapasitet om bord.

Skoleskyss:

Se mer info om skoleskyss

Nattbusser:

Alle nattbusser er innstilt.

Flybusser: