Ruteendringer i Tvedestrand

Linje 150 vil fra 26.06.23 kjøre direkte (og uten bussbytte) mellom Risør, Tvedestrand og Arendal. Dette betyr at dagens linje 160 mellom Risør og Tvedestrand legges ned. Trasé i Tvedestrand vil bli E18 - Gamleveien – Bergsmyr – Tvedestrand vgs. – Grenstøl bussterminal - E18. Tvedestrand Øvre torv er planlagt som ny sentrumsholdeplass i stedet for Tvedestrand rutebilstasjon.

Linje 150 vil igjen kjøre Risør – Tvedestrand – Arendal

  • Dette gjør at passasjerer mellom Risør og Arendal kan reise direkte, uten å bytte buss, på Grenstøl. Ulempen blir noe lengre reisetid. Dagens linje 160 Risør - Tvedestrand utgår.
  • Ny trasé i Tvedestrand i begge retninger blir E18 - Gamleveien – Bergsmyr – Tvedestrand Øvre torv – Tvedestrand vgs. – Grenstøl bussterminal - E18 (se rød linje i kart).

Konsekvenser for andre busslinjer

  • Busser til/fra Borøy og Gjeving (linje 152 og 153) vil ha Tvedestrand vgs. som første/siste holdeplass. Her er det mulig å bytte buss til/fra Arendal (linje 150).
  • Busser til/fra Vegårshei, Åmli og Holt (linje 155, 156 og 158) vil kjøre via Tvedestrand vgs. og ha Bergsmyr eller Lyngmyrhallen som første/siste holdeplass.

Hvorfor gjøres endringene?

  • For å unngå at passasjerer mellom Arendal og Risør må bytte buss.
  • For å gi et bedre tilbud til Tvedestrand videregående skole. 

Endringene innebærer at det ikke blir flere busser i morgenrush. Når det er mest trafikk på veien og barna er på vei til skolen, vil det altså ikke kjøre flere busser over Øvre torv og Vestervei enn i dagens rutesystem.

Reise videre lokalt i Arendal?

Skal du reise videre med bybusslinjene i Arendal? Fra 26. juni gjøres det endringer for dagens linjer 110, 111, 112, 113, 114 og 125.  Det nye linjenettet for bybusslinjene i Arendal vil etter 26. juni bestå av ny linje 105, 110 og 111. Les mer om forenklingen på bybusslinjene i Arendal.

Kart over ny trasé for linje 150 i Tvedestrand

Bilde som viser lenke til App Store AKT Reisebilde som viser lenken til Google Play AKT Reise

Innspill?

Har du synspunkter eller innspill til det nye ruteopplegget, send oss en mail