Nå blir det enklere å reise kollektivt i Arendal

Endringer på bylinjene i Arendal fra 26. juni 2023. Forbedringene innebærer at det vil bli enklere å få oversikt over busstilbudet i Arendal. Linje 110, 111, 112, 113, 114 og 125 erstattes av ny linje 105, 110 og 111. 

Til tross for færre linjenummer vil de aller fleste holdeplasser fortsatt bli betjent. Linje 110 og 111 vil kjøre gjennom Arendal sentrum til motsatt side av byen slik at enkelte vil slippe å bytte buss for å komme dit de skal. Nye traseer gjør at enkelte må benytte andre holdeplasser enn tidligere.

Hvorfor endres busstilbudet?

Vi har fått tilbakemeldinger fra kunder om at dagens linjenett for bybusslinjene i Arendal er vanskelig å få oversikt over. Dagens rutetilbud med ringlinjer fører ofte til lav punktlighet, spesielt i rushtiden. AKT har gjort tilsvarende forenklinger flere steder i Agder de siste årene, f.eks. i Grimstad Nord og i Voiebyen i Kristiansand, med flere passasjerer som resultat. Dersom du ønsker mer informasjon om hvordan vi planlegger busslinjer i Agder kan du ta en titt i AKTs veileder Prinsipper for linjenettet.

Hvilke linjer berøres?

Reiser du med dagens linjer 110, 111, 112, 113, 114 og 125? Da må du regne med endringer i reisemønsteret ditt.  Det nye linjenettet for bybusslinjene i Arendal vil etter 26. juni bestå av ny linje 105, 110 og 111.

Nye rutetabeller  

Linje 110, 111, 112, 113, 114 og 125 erstattes av ny linje 105, 110 og 111.

Fra 26. juni gjør vi det også enklere å reise mellom Arendal - Tvedestrand - Risør. Da vil linje 150 igjen kjøre direkte, uten bussbytte, mellom Arendal og Risør. Les mer om endringen for linje 150 Arendal - Tvedestrand - Risør

bilde fra Arendal sentrum - Klikk for stort bilde

Ny linje 105 Arendal sentrum – Harebakken – Østensbulia - Froland

Se lilla linjefarge i kart

Den nye linje 105 vil erstatte tidligere linje 112, 113 og 125 i dette området. Linjen kjører samme trasé i begge retninger. Annenhver avgang vil kjøre mellom Arendal sentrum og Østensbulia, øvrige avganger vil kjøre helt til Froland. I kartet nedenfor er linje 105 inntegnet med lilla farge.           

 • Froland vil få avganger hver time på lørdager, mot tidligere annenhver time
 • På skoledager vil det som tidligere kjøre ekstra avganger i begge retninger mellom Arendal bussterminal og Sam Eyde vgs. Disse frekommer som linje 1910 i reiseplanleggeren.

Ny linje 110 Jovannslia – Bratthenget – Torsbudalen – Arendal sentrum – Stoa Vest – Politistasjonen – Arendal idrettspark

Se blå linjefarge i kart

Den nye linje 110 vil kjøre samme trasé i begge retninger og erstatter tidligere linje 110, 112 og 113 i disse områdene. Linje 110 vil kjøre gjennom Arendal sentrum. I kartet nedenfor er linje 110 inntegnet med blå farge.

 • Øst for sentrum er traseen lik dagens trasé for linje 110 på strekningen Arendal bussterminal pl. A – Torsbudalen – Bratthenget – Jovannslia. Det som er nytt, er at returen til Arendal sentrum følger samme trasé.
 • Vest for Arendal sentrum er traseen lik dagnes trasé for linje 112 på strekningen Arendal sentrum – Stoa Vest. Derfra fortsetter bussen via Politistasjonen og Østensbulia til Arendal idrettspark (ikke etter kl. 20 mandag-fredag og kl. 18 på lørdager). Returen fra Arendal idrettspark/Stoa Vest følger samme trasé tilbake til Arendal sentrum.
 • Linje 110 vil få flere avganger på kveldstid, endelige rutetider vil være tilgjengelig i AKT Reiseplanlegger/AKT Reise fra begynnelsen av mai.
 • Det opprettes nye holdeplasser i den retningen det ikke har vært kjørt buss tidligere og som benyttes på reiser mot Arendal sentrum på disse holdeplassene: Bratthenget, Waglesgårdveien, Rugdestien (endrer navn til Orreveien), Nordåsveien, Torsbudalen, Steinerskolen, Stoa Vest, Åsbieveien, Industritoppen, Politistasjonen og Trafikkstasjonen.
 • På Nyli opprettes det to nye holdeplasser i krysset Nyli ringvei/Waglesgårdveien som erstatter de tidligere holdeplassene ved Dyrefaret og Kongleveien.
 • Se oversikt over holdeplasser som ikke lenger betjenes nedenfor

Ny linje 111 Sykehuset – Arendal sentrum – Birkenlund – Heia – Solåsen – Arendal sentrum – Sykehuset

Se oransje linjefarge i kart

Den nye linje 111 vil erstatte tidligere linje 110, 111 og 114 i disse områdene. Linje 111 vil kjøre gjennom Arendal sentrum. I kartet nedenfor er linje 111 inntegnet med oransje farge.

 • Øst for sentrum er traseen lik dagens trasé for linje 111 på strekningen Arendal bussterminal pl. A – Birkenlund – Heia – Solåsen. Det som er nytt, er at returen til sentrum går direkte forbi Barbu kirke tilbake til Arendal sentrum.
 • Vest for Arendal bussterminal (pl. F) er traseen til og fra Sykehuset via Strømsbusletta. Strekningen mellom Arendal bussterminal og Sykehuset kjøres bare mandag-fredag frem til ca kl. 17.
 • Linje 111 vil få flere avganger på kveldstid, endelige rutetider vil være tilgjengelig i AKT Reiseplanlegger/AKT Reise fra begynnelsen av mai.
 • Det opprettes en ny holdeplass ved Løvoldsvingen. Holdeplassen Løvold flyttes litt nærmere Ingeborgdalen og vil bare ha stopp i én retning.
 • I Kloppenebakken opprettes det en ny holdeplass med navn Oddenveien i retning Sykehuset og en ny holdeplass med navn Myrene i retning Arendal sentrum.

Holdeplasser som ikke lenger betjenes

Enkelte holdeplasser vil ikke lenger bli betjent og passasjerer får lenger å gå til nærmeste holdeplass. Dette gjelder:

 • Nyli: det blir nye holdeplasser i krysset Nyli ringvei/Waglesgårdveien som erstatter holdeplassene ved Dyrefaret og Kongleveien (linje 110, ca 130/200 meter unna)
 • Nygårdsveien: nærmeste holdeplass blir Løvold (ca 400 meter i retning Ingeborgdalen), eller Nyli (nye holdeplasser på linje 110, ca 500 meter i motsatt retning)
 • Lynghaugen: nærmeste holdeplass blir Waglesgårdveien (linje 110, ca 250 meter unna)
 • Baptistkirken: nærmeste holdeplass blir Bratthenget (linje 110, ca 400 meter unna)
 • Engekjærveien: nærmeste holdeplass blir Arendal stasjon (linje 111, ca 550 meter unna)
 • Løvold: holdeplassen blir flyttet ca 50 meter nærmere Ingeborgdalen og bussen vil bare ha stopp i én retning (linje 111)
 • Stoa øst: nærmeste holdeplass blir Stotjenn (linje 110, ca 300 meter unna)

AKT Svipp som erstatning for honnørreisende i enkelte omåder

AKT Svipp i Arendal vil kunne være en erstatning for honnørreisende i enkelte av områdene som nå får lenger avstand til nærmeste holdeplass.  AKT Svipp i Arendal kjører innenfor Harebakken, Strømmen, Myrene, Sentrum, Torsbudalen, Nyli, Barbu, Heia og Enghaven mandag til lørdag på formiddag/ettermiddag. Les mer om AKT Svipp i Arendal

Nye busstraséer etter 26. juni 2023

Kartet nedenfor viser linjene som planlegges endret fra 26. juni 2023. 

Du kan skru av og på de ulike "kartlagene" i kartet for å få frem informasjonen om akkurat din linje/område (se mer informasjon om hvordan slå av/på kartlag under kartet).

 • Symbol med rødt kryss i kartet representerer nedlagte holdeplasser fra 26.06.23.

Kartvisning av nye traseer

Hvordan slå av og på ulike kartlag i Googlekartet

Du kan snevre inn informasjonen slik at du finner trafikkavviket/informasjonen du ønsker ved å trykke på knappen som åpner for de ulike kartlagene. Her kan du krysse vekk avvikene/informasjonen som ikke er aktuell for deg, slik at du står igjen med informasjonen du selv ønsker.

Spørsmål og svar om ruteendringen i Arendal fra 26. juni 2023

Nedenfor har vi samlet en del spørsmål og svar om ruteomleggingen i Arendal fra sommeren 2023. Når du klikker inn i oversikten for den enkelte holdeplass, vil kartet være sentrert på angjeldende holdeplass. Zoom ut av kartet for å få oversikten over avstander fra holdeplassen til det nye ruteopplegget.

​Innspill?

Har du synspunkter eller innspill til det nye ruteopplegget, send oss en mail