Mobilitet til beboere på asylmottak

Mobilitet til beboere på asylmottak

AKT deler ut 180-dagersbilletter til asylmottak i Agder

Bakgrunn

AKT har til nå tilbudt ukrainske flyktninger gratis reiser med våre lokalbusser i Agder. For å få gratis reise må flyktningene legitimere seg med ukrainsk pass eller nasjonalt ID-kort. Formålet ved ordningen har vært at flyktninger fra Ukraina som kommer til Norge kan ta seg enkelt til bestemmelsesstedet, der de blir tatt imot av et asylmottak, av enkeltpersoner eller av en kommune. AKT ønsker å endre denne ordningen.

bilde buss  - Klikk for stort bilde

Endringer i ordningen med gratis reiser for ukrainske flyktninger

For å kunne bidra til å gi beboere på asylmottak mobilitet, vil AKT dele ut inntil 15 stk. 180-dagersbilletter til asylmottakene i kommunene. Billettene kan benyttes av beboerne ved mottaket når de skal reise kollektivt i Agder. Ordningen omfatter alle flyktninger uavhengig av hvilket land de kommer fra. 180-dagersbilletten gjelder for et ubegrenset antall reiser i 180 dager i Agder.

Flyktninger som allerede er bosatt i en kommune omfattes ikke av ordningen.

Ordningen iverksettes fra 1.7.2022 og gjelder til 31.12.2022.