Agder Kollektivtrafikk

Forhåndskjøp reise

 • AKT Nettbutikk

  Oppdater busskortet ditt.

  AKT Nettbutikk
 • NYHET! AKT Billett-app

  Forhåndskjøp enkeltbilletter.

  NYHET! AKT Billett-app
Avansert
Skjul reiseplanlegger
Om selskapet

Om selskapet

AKT har ansvaret for all kollektivtrafikk i Vest-Agder og Aust-Agder, inkludert lovpålagte skyssoppgaver. Vårt hovedformål er å tilby innbyggerne i Agder et velfungerende kollektivtilbud, med tilhørende informasjonstjenester.

AKT eies av Vest-Agder fylkeskommune (40 %), Aust-Agder fylkeskommune (40 %) og Kristiansand kommune (20 %).
Selskapet skal ikke ha overskudd som formål og skal heller ikke utbetale utbytte til eierne. 

Selskapet har ansvar for: 

 • All kollektivtrafikk i Vest-Agder og Aust-Agder
 • All skolebarntransport i Vest-Agder og Aust-Agder
 • Kontrakter med busselskaper og transportører
 • Ruteopplysning 177 for begge Agderfylkene

Agder Kollektivtrafikk AS ble opprettet som eget aksjeselskap 1.1.2008. Vest-Agder Kollektivtrafikk (ytre etat i fylkeskommunen) ble avviklet 31.12.2007, og selskapets personale og oppgaver ble overført til AKT.

Formål
AKT er et administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Vest-Agder og Aust-Agder. Selskapets formål er å tilby kollektivtransport, gi informasjon til befolkningen om tilbudet og yte tjenester relatert til dette. Selskapet skal primært ikke selv utføre rutetrafikk, men kjøpe slike tjenester fra eksterne tjenesteleverandører. Målsettingen for AKT er å tilby innbyggerne et velfungerende og kostnadseffektivt kollektivtilbud, samt utføre lovpålagte skyssoppgaver på en formålstjenelig måte. Selskapet skal bidra til en miljøvennlig trafikkutvikling. AKTs oppgaver knytter seg til ansvar for all kollektivtrafikk og skoletransport i Vest-Agder og Aust-Agder, ansvar for kontrakter med busselskaper og undertransportører, samt ansvar for Ruteopplysning 177 for Agderfylkene.
 
Styret
AKTs styre består av medlemmer valgt av selskapets generalforsamling. 
 
Organisasjon
Organisasjonen er inndelt i ulike seksjoner. Totalt er det i overkant av 30 medarbeidere AKT som utfører litt over 20 årsverk, fordelt på administrasjon, ruteopplysning og de ulike rutebilstasjonene/kundesentrene.
 
Årsrapport
Her kan du laste ned våre årsrapporter og årsberetninger.